Fallstudier

Upptäck feedback hur våra kunder dagligen använder PlanningPME för att optimera förvaltningen av sin verksamhet genom att läsa deras berättelser.

Swis Clima SA

Planeringshantering i ett luftkonditioneringsföretag

Challenge Bat

Organisera scheman för dina installatörer och operatörer

IP Focus

Optimera schemat för elföretag

Cometi

Planeringskrav för värmeföretag

RSM Secovec

Planeringshantering för ett bokföringsföretag

Ludiq'land

Hantera schema för anställda för ett lekplatscenter

M. DUCRET SA

Styr planering av flyttningar och transporter

SARL MBT

Hantera hyresplanen för fordon med förare

Lambert Tranports

Hantera schemat för lastbilsförare

Reda Automobiles

Optimera genomförandet av kundmöten och uppföljningen av fordonsreparationer.