PlanningPME Viewer - Licensiering av visualisering

En planering programvara för dina behov

Samtidig visualisering av dina medarbetare scheman
Anpassa visningen av dina stridsplaner
Visningstyp: dagligen, veckovis, månadsvis etc.
Visualisera din planering på realtid
Uppföljning och Skriv ut dina anställda timmar
uppgift sök

Övergripande beskrivning av verksamheten

Du kan visualisera uppgifter och möten från en halv dag till flera år.Visualisera information om resurser, kunder.

Veckoplanering

filter

Olika vyer står till ditt förfogande , Du kan välja att visa planeringen av:  Resurser (människa / material), Kunderna, Uppgifter

Programvara för schemaläggning - Filters

Sök

Med licensen för visualisering, söka efter uppgifter från sökord, kunder namn …

Sök efter aktiviteter på schemat

utskrift

Dessutom har tillgång till olika utskriftsalternativ, bland annat:

Grafisk planering (liknande vad du ser på skärmen)

Löv rapport

Kunder planering

Schemalägg Trycksaker

språk

Välj ditt språk:
Franska, engelska, spanska, tyska, holländska, italienska, portugisiska, svenska

Val av språk


NB: PlanningPME Viewer är inte kompatibel med operativsystem Windows Server