PlanningPME HTML - Visningsverktyg

PlanningPME HTML är en visualiseringsverktyg . Det kräver en PlanningPME licens.

Med PlanningPME HMTL kan du skapa planer för varje avdelning i formatet HTML utifrån databasen i PlanningPME och till så många kataloger som du önskar.

Fördelar

Övergripande beskrivning av verksamheten
Daglig planering
Veckoplanering
Månadsbild
En förbättring av distansarbete


Klar och tydlig visning av aktiviteten

1) Ställ in PlanningPMEHTML (informationen sparas i registerbasen)

Konsol HTML planering

För varje skapad plan kan du välja följande parametrar:
- Visningstyp: dagligen, veckovis, månadsvis etc.
- Avdelning: detta är de avdelningar som du har skapat, t.ex. teknisk avdelning, försäljningsavdelning, ekonomiavdelning osv.
- Sökväg: HTML-sidans placering
- Storlek: HTML-sidans storlek
- Dagar: första synkroniseringsdag

Konsol HTML planering

HTML-sidorna som skapas är helt och hållet anpassningsbara för att ge en tydligare visning av planerna på skärmen.

2) Skapa en schemalagd uppgift i din dator för att regelbundet aktivera PlanningPMEHTML

3) Planerna skapas automatiskt. Klicka på en uppgift så visas informationen om den i ett nytt fönster!

4) Använd PlanningPMEHTML Det finns ingen demo version av PlanningPME HTML. Med Synkronisation som finns i Software version du kan ha en översikt om hur PlanningPME HTML fungerar. Kontakta oss