Smedar kundreferat

Hur förbättrar man planeringshanteringen för att organisera hantering och minskning av avfall och också starta kommunikation på fältet.


Smedar kundreferat

Företagsöversikt

Smedar är ett avfallsbehandlingsförbund som samlar 165 kommuner. Det värderarhushållsavfall producerat av 610 000 invånare. Enheten för värdering av energi används för att producera el och värme genom förbränning av hushållsavfall. Sorteringscentret tar emot 25 000 ton återvinningsbart avfall som skickas till dedikerade kanaler. Smédar har också två komposteringsplattformar för grönt avfall. Kommunikationsavdelningen sysselsätter 16 lokala kommunikationsassistenter som utför uppdrag ute på fältet för att få befolkningen att sortera och minska avfall. De utför aktiviteter i skolor, för hyresgäster i bostadshus eller i föreningar. De övervakar utrustningsbesök och genomför dörr-till-dörr-operationer. De deltar också i många offentliga evenemang.

Land:
Frankrike
Hemsida:
https://www.smedar.fr/
Aktivitet:
Behandling och återvinning av avfall
Användningsområden för planeringsschema:
Ledighetsplanering, utbildningshantering, schemaläggning, planering av uppdrag, personalplanering, hantering av möten

Våra schemaläggningsbehov

- Hantering av aktivitetsplaneringen av 16 personer av två samordnare som får begäran om uppdrag och som fördelar de uppdrag som ska utföras av team.
- Behov av att kunna administrera schemat för flera personer (2 eller 3) samtidigt och begränsa tillgången till konsultationen.
- Har förmågan att differentiera åtgärderna enligt en färgkod som är specifik för strukturen och visa schemat med olika vyer (per vecka, över flera dagar, per uppdrag eller projekt).
- Koppla flera resurser till ett uppdrag, med möjlighet att ändra på ett enkelt.
- Säkerhetskopiering (automatisk registrering)

Effektivitet genom åtkomst till onlineplanering

Daglig integration av "uppgifter", per kategori och per team, med angivning av kommentarer om den avsedda publiken, antalet personer, scheman och kommunikationsmaterial som ska användas.
Registrering av frånvaro (ledighet, sjukdom, utbildning...)
Vi uppskattar användarvänligheten hos denna programvara och att man göra ändringar i fördelningen av uppgifter. Detta samordningsverktyg är pålitligt, effektivt och sparar mycket tid.
Agenterna kan se sina arbetsscheman via Internet på vilka internetanslutna enheter som helst.