Bios Management kundreferat

Förenkla hanteringen av projekt och vardagliga aktiviteter


Bios Management kundreferat

Företagsöversikt

Sedan 2004 ägnar sig Bios Management åt konsultering inom ledning och organisering av företag, inom prestandasystem och av strategisk tillsyn. Det är fråga om ett dynamiskt företag som arbetar inom olika områden, så som tillverkning, livsmedel och drycker, privata tjänster och offentliga tjänster. Det består av 80 anställda på 8 verksamhetsställen, i övergripande team som är involverade i ca 600 försäljningsprojekt per år

Land:
Italien
Hemsida:
https://www.biosmanagement.com
Aktivitet:
Konsultmanagement och stödsystem för företagen
Användningsområden för planeringsschema:
administrationen av semestrar och frånvaron, planering av beredskap hos klienterna och huvudkontoren; rapportering av utförda uppgifter, planering av interna uppgifter och kommersiella verksamhet; planering av utbildning; uppföljning av beställningarnas förlopp; sammanställning av arbetsblad; dagliga tidsscheman; upprättande av ett enda delat digitalt arkiv med enkel sökning

Våra schemaläggningsbehov

Våra ursprungliga behov var att ta fram ett planeringsverktyg som enkelt kan integreras i vårt företags verksamhet och är flexibelt och att få ett val i vår dagliga administration av våra uppgifter och resurser. Användningen av PlanningPME gör det möjligt för oss att få full synlighet för att koordinera våra arbetsteam, som är multifunktionella och ständigt i rörelse. Dessutom har integreringen i våra företagssystem förenklat hanteringen av projekt så att vi kan kan täcka hela processen från skapandet av en ny arbetsuppgift ända till rapporteringen. Dessutom gör styrningen av beställningar det möjligt att upptäcka exakt eventuella avvikelser i början, i mitten eller i slutet av processen.

Optimerad planering av projekt och aktivitete

Den helhetsbild som PlanningPME kan ge oss är en den första aspekten som gör skillnad i vår planeringsprocess, liksom möjligheten att personalisera evenemangen i vår planering enligt vissa kännetecken (t.ex. ansökan, BackOffice, huvudkontor, kund, flyttbar, prognos). Med hjälp av PlanningPME kan vi styra teamet över tid och reglera tilldelningen av uppgifter och de gemesamma aktiviteterna. Tack vare en programvara som är lätt att använda är vår planering alltid uppdaterad och lätt att konsultera. Sist och inte minst har integreringen av data i systemet gjort det möjligt att optimera både den budgeterade och den reella administrationen av beställningar så att vi kan backa upp strategiska belsut som konkret går i genom organisationen av våra aktiviteter.
*Som affärspartner till Abletech, ett företag som producerar Arxivar-programvara, har vi genomfört i samarbete med FMI Consulting, (distributör av PlanningPME i Italien), en specifik integration mellan Arxivar och PlanningPME , som vi använder för att få optimal integration av PlanningPME i våra dagliga aktiviteter.