Modell för övertidsberäkning

Ta reda på vad en övertidsmodell är, vad den är till för och vem som behöver den för effektiv hantering.

Ladda ner denna Excel-pivottabellmall

Tema : HR

Funktioner

 • Sätt i tabellformat
 • Villkorsstyrd formatering
 • Tidslinje
 • Segment
 • Summa
 • Övertid : Dat_HoursExtra
Andel

Vad är en övertidsberäkningsmodell?

En övertidsberäkningsmodell är ett strukturerat system som exakt beräknar de anställdas övertidstimmar. Detta kan uppnås med hjälp av programvara som PlanningPME eller via kalkylblad som Excel, där en pivottabell kan användas för att analysera och presentera tidsdata som fungerar på ett förståeligt sätt. Denna modell hjälper inte bara till att följa arbetsreglerna utan säkerställer också rättvis ersättning för anställda.

Modell för övertidsberäkning

Varför använda en övertidsberäkningsmodell?

Det finns flera fördelar med att använda en övertidsberäkningsmodell. Först och främst möjliggör det full transparens mellan arbetsgivaren och arbetstagaren om arbetade timmar. Dessutom underlättar det efterlevnaden av lokala arbetslagar som reglerar övertid. Dessutom bidrar det till att upprätthålla en balans mellan arbetsbelastning och tillgängliga resurser, vilket säkerställer att projekt slutförs i tid och inom budget.

Vem behöver använda en övertidsberäkningsmodell?

Användningen av en övertidsberäkningsmodell är relevant för en mängd olika aktörer på arbetsplatsen. Här är några enheter och individer som kan dra nytta av tillämpningen av en sådan modell:

 • Arbetsgivare : Arbetsgivare har en lagstadgad skyldighet att betala övertid. Att använda en övertidsberäkningsmodell hjälper till att säkerställa korrekt och rättvis ersättning för anställda samtidigt som de följer arbetsreglerna.
 • Personalchefer (HR) : HR-personal kan använda dessa mallar för att effektivt hantera scheman, kompensation och se till att företagets policyer om övertid följs.
 • Projektledare : De kan använda en övertidsberäkningsmodell för att planera och spåra den tid det tar att slutföra projekt, vilket är avgörande för att hålla deadlines och budgetar.
 • Revisorer och löneproffs : Denna modell är ett viktigt verktyg för att beräkna ersättning till anställda, särskilt under löneperioder som inkluderar övertid.
 • Anställda : Även om anställda inte använder modellen direkt, drar de nytta av ökad transparens om deras ersättning och bättre kommunikation om arbetstidsförväntningar.
 • Konsulter & Frilansare : De kan också använda en övertidsberäkningsmodell för att korrekt fakturera sina kunder för sin tid, särskilt när de arbetar med storskaliga projekt.
 • Företag i olika storlekar : Oavsett om det är ett nystartat företag, ett litet eller medelstort företag eller ett stort företag kan alla dra nytta av att använda en övertidsberäkningsmodell för att effektivt hantera arbetstid och ersättning.
 • Sektorer med hög arbetsintensitet : I branscher som sjukvård, gästfrihet eller byggbranschen där övertid är vanligt är användningen av en korrekt modell avgörande för effektiv hantering.

Genom att använda verktyg som Excel eller specialiserad programvara som PlanningPME kan dessa olika aktörer implementera och dra nytta av en övertidsberäkningsmodell, vilket underlättar effektiv hantering av arbetstid och bidrar till organisatorisk tillfredsställelse och efterlevnad.