Handledning PlanningPME Web Access - Historik/spårning av uppgifter

Följ uppgiftstillägg, ändringar och radering av användare

Nu kan du enkelt följa upp allt du skapat, samt alla ändringar och raderingar som gjorts av dina användare för varje skapad uppgift.

1 - Hur kan jag aktivera "Historik" i PlanningPME Web Access?

Aktivera först alternativet från menyn Parametrar -> Alternativ -> Uppgift och välj "Aktivera historik".
Historikaktivering

2 - Spåra historisk uppgift efter uppgift

Nu kan du enkelt följa upp allt du skapat, samt alla ändringar och raderingar som gjorts av dina användare för varje skapad uppgift.
Fliken detaljhistorik

Information tillgänglig:
- Datum och timmar för operationen
- Drift: Skapande, uppdatering
- Etikett: Uppgiftens etikett
- Start- och slutdatum och timmar för uppgiften
- Periodisk: Ja eller nej
- Användarnamn

Nu, för mer information, har du också hela historiken för uppgiften under fliken "historik":
Historikmeny

Förutom informationen ovan för varje enskild uppgift har du också:
- Drift: Skapa, uppdatera OCH radera
- Nyckel: detta nummer är en unik nyckel för varje uppgift
- Filterzon: du kan filtrera listan över uppgifter med "etikett" på uppgiften (till exempel, visa bara "möte" eller "tangent" (för att ha all historik på en viss uppgift).