Handledning om meddelanden

Bliv snabbt informerat om de senaste ändringarna i din planering via märken eller meddelanden på verktygsfältet

1 - Vad är ett meddelande?

En meddelande informerar användare om nya eller modifierade uppgifter och/eller otillgängligheter som är relaterade till planeringsaktiviteten.
Meddelandena kan definieras per användare och du kan ha relevant information om uppgifter och/eller ändringar i otillgänglighet för en eller flera resurser.
Meddelanden kan aktiveras i PlanningPME som röda märken på planeringspanel och/eller meddelanden på dina nedre verktygsfält.

2 - Hur aktiverar jag meddelanden?

Aktivera först alternativet från menyn Verktyg -> Alternativ -> Uppgift och välj "Aktivera meddelanden". Sedan ser du nu menyn "Meddelanden" i menyn "Visning". Notifications rights

Då väljer varje användare inställningarna för sina egna meddelanden: vid anslutning till sin session (användarrättigheterna måste aktiveras i programvaran), hen kan bestämma om hen vill bli informerad om tillägg och/eller ändringar av händelserna allokerade till de olika listade resurserna.

Notifications rights

3 - Visualisering av meddelanden i planeringen

När en användare loggar in på planeringspanelen visar röda knappar vilka händelser (uppgifter eller otillgänglighet) som skapades eller modifierades i schemaläggaren.

3.1 - Meddelande av typen "Märken"


Ikonen med "+" symboliserar en ny händelse.

3.2 - Meddelande av typen "Windows-meddelande"


4 - Lista över meddelanden

Du har också en lista över alla dina meddelanden i menyn Visa -> Meddelanden: Notifications list

5 - Ta bort meddelanden-ikoner

Om du vill ta bort meddelandesymbolerna behöver du bara öppna uppgiften eller otillgängligheten. Du har också en lista över alla dina meddelanden i menyn Visa -> ->Meddelanden: