Garage Reda kundreferat

Centrera informationen i planeringen för att optimera genomförandet av kundmöten och uppföljningen av fordonsreparationer.


Smedar kundreferat

Företagsöversikt

Reda är ledande i Grenoble-området och är ett nätverk av bilverkstäder på sex platser och har mer än 150 anställda. Våra tjänster kretsar kring flera stora nav, allt från enkel försäljning av begagnade delar till mer avancerade mekaniska reparationer och karosserijobb. Kundnöjdheten är drivkraften i vår verksamhet.

Land:
Frankrike
Hemsida:
https://www.reda-automobiles.com/
Aktivitet:
Bilsektorn
Användningsområden för planeringsschema:
Tidsplanering, planering av åtgärder

Våra schemaläggningsbehov

Med den snabba tillväxten av verksamheten och humankapitalet har vi inte längre kunnat hantera vårt schema för garage. Förlust av information och decentralisering av data har lett till att produktiv iteten minskat.
Det är i detta sammanhang som PlanningPME införde sig självt naturligt och tillät en flytande hantering av data .

Centralisera möten och följa upp reparationer inom ramen för planeringen

PlanningPME gör att det går att centralisera informationen.
Verkstadschefer får en överblick på kort och lång sikt och kan tilldela uppgifter till produktionspersonalen.
I fortsättningen kan vi hantera tidsfrister, analysera resultat och ta bort data. På samma sätt motsvarar PlanningPME kraven hos den administrativa personalen genom att hantera möten, hemtransporttjänster, historisk rådgivning och reparationer.