BEST-TOPO kundreferat

Hur optimerar jag kalendern för möten och åtgärder på byggarbetsplatserna?


BEST-TOPO kundreferat

Företagsöversikt

Företaget BEST-TOPO är ett kontor med lantmätare som är etablerat i Storhertigdömet Luxemburg. Sjutton personer arbetar i företaget, de är främst lantmätare, topografer och ritare. Vi tillhandahåller alla tjänster relaterade till topografi och avgränsning av markfastigheter (motsvarande ett kontor för lantmäteri-experter i Frankrike) till våra kunder.

Land:
Luxemburg
Hemsida:
www.best-topo.lu
Aktivitet:
Topografi och avgränsning
Användningsområden för planeringsschema:
ledighetshantering, arbetsplatsplanering, parkhantering, tidsplan för möten, schema för åtgärder

Våra schemaläggningsbehov

Vårt problem innan vi använde PlanningPME var fördelningen av det topografiska materialet mellan de olika personer som troligen skulle gå ut på uppdrag. Faktum är att av de 17 personer som arbetar på företaget delar 11 sin tid mellan uppdrag på fältet och kontoret och vi har 6 kompletta fältutrustningar. Rätt och korrekt information om vem som är ute och med vilket material är därför avgörande för att vårt företag ska fungera korrekt och för att vi ska kunna schemalägga möten och arbeten med våra kunder.

Det idealiska schemat för att hantera team och projekt

Efter att vi började använda PlanningPME för mer än två år sedan har det snabbt blivit oersättligt. Vi har nu en fullständig bild av våra team och vår byggutrustning i realtid och över flera veckor.