Schemaläggningsprogramvara för bokning

Schemaläggningsprogramvara för bokning

Gör din mötesbokning och -hantering genom ett delat schema i realtid

Spara tid i hanteringen av dina möten

 Schemaläggningsprogramvara för bokning

Tidsbokning är ett av de viktigaste stegen i kundrelationen. PlanningPME ger dig ett effektivt planeringsverktyg för att optimera hanteringen av mötesbokningar och säkerställa en optimerad uppföljning av dina kunder. Organisera dina anställdas arbetsschema just nu och kontrollera deras tillgänglighet i realtid.

PlanningPME:s olika funktioner gör det möjligt för dig att snabbt organisera dina möten med kunder, underleverantörer och leverantörer och få en så exakt bild av ditt schema att din reaktionsförmåga är som bäst när du tillfrågas om ett nytt möte. Ditt teams arbetsschema och arbetsbelastning optimeras. Förutom att du sparar dyrbar tid varje dag gör det också att dina kollegor när som helst kan kontrollera vilka deras nästa möten är, med vilken kund och vilka uppgifter eller uppdrag som måste utföras.

Upptäck fördelarna med professionell tidsplanering

Tillgänglig via flera plattformer

Kundhantering

Bevakningar och meddelanden

Rapporter och statistik

Arbetsbelastning

Underlätta din aktivitets- och personalhantering

En oväntad händelse eller en frånvarande anställd? Få inte panik, du kan söka efter en annan tillgänglig medarbetare i PlanningPME med matchande kompetens som kan ta över en fil samt tilldela uppgifter till andra anställda.


Centraliserad ledning och ett delat preliminärt schema av dina anställda sparar tid och pengar: inga fler möten missas tack vare e-postmeddelanden . Hela aktivitetshistoriken sparas, du kan veta vem som har ändrat ett möte, hur många timmar din tekniker har tillbringat hos en kund eller kontrollera datum för den senaste åtgärden. Många data kan hämtas från ditt schema för att köra din egen statistiska analys särskilt genom att använda pivottabeller i Excel. Du kontrollerar din aktivitet i realtid och ökar dina kunders tillfredsställelse med snabbare reaktionstid.

Vi letade efter ett planeringsverktyg som skulle göra det möjligt för oss att förbättra hanteringen av mötesbokningar och tidsarbetsschemat för våra anställda. Tack vare PlanningPME har vi en daglig uppdelning av resurser och tidsramar och vi använder färgkoder för varje aktivitet på vårt institut för att optimera schemaläggningen av tidsbokningen med våra kunder.
Fleur de peau Institute
Marie B.

Best Topo SARL

Best Topo SARL

BEST-TOPO har hittat den idealiska lösningen för att hantera planeringen av inspektörer.

Fleur de peau esthétique

Fleur de peau esthétique

Fleur de Peau har avsevärt förbättrat hanteringen av möten i sin skönhetssalong

RSM Secovec

RSM Secovec

RSM Secovec optimerar planeringen av sin revisionsbyrå

Reda Automobiles

Reda Automobiles

Reda Automobiles centraliserar hanteringen av möten och fordonsreparationer tack vare gemensam planering