RSM Secovec kundreferat

Hur optimerar man hanteringen av schemat för kunduppdrag och för de revisioner som utförs av ditt bokföringsföretag?


RSM Secovec kundreferat

Företagsöversikt

Vårt bokförings- och revisionsföretag har byggt ett komplett serviceerbjudande kring finansiell information: Kontoproduktion, förvärvsrevision, redovisning och ekonomisk säkerhet, socialrättslig konsultation, rapportering etc. Vi implementerar metoder som gör det möjligt för oss att stödja en liten kundkrets, grupper av små och medelstora företag och upp till mycket stora företag över hela Frankrike och utomlands genom våra nätverk RSM France och RSM International. Vi är särskilt noga med utbildning för våra anställda och deras förmåga att anpassa sig för att bäst uppfylla våra kunders behov.

Land:
Frankrike
Aktivitet:
Revision, rådgivning och redovisning
Användningsområden för planeringsschema:
ledighetsplanering, utbildningsplanering, åtgärdsplanering, personalplanering

Våra schemaläggningsbehov

Vår revisions- och redovisningsverksamhet är mycket säsongsbetonad. Vår utmaning var att hitta ett sätt att bygga belastningsplaner per team och hjälpa oss att hantera vår budget.

Hantering av provisorisk planering och kundmöten

PlanningPME används först i ett provisoriskt schema . I juli deltar varje team i de olika uppdragen som planeras för varje kund med ett preliminärt datum för uppdrag.
- Första användningen: denna databas exporteras och integreras i en Excel-fil som uppdateras varje månad med verkliga tider per kund via vår interna programvara för fakturering. Detta gör att vi kan hantera en prognos jämfört med genomfört arbete.
- Andra användningen: för vår granskningsverksamhet fortsätter databasen att fungera och gör att vi kan se åtgärder som är planerade och planera om efter behov.