Ta i bruk de rätta verktygen för effektivt distansarbete

Se hur du kan organisera distansarbetet på företaget och styra din egen och dina medarbetares planering på distansFördelar med distansarbete

En del företag har redan valt distansarbete för tillfälligt eller återkommande bruk.På det sättet blir det möjligt för en anställd att jobba hemma på distans. Genom att använda ICT-verktyg som installerats på företaget förfogar distansarbetaren över de verktyg som behövs för att utföra sitt jobb under bra förhållanden samtidigt som hen fortfarande är i kontakt med de anställda som är fysiskt närvarande på kontoret.

Arbetsgivaren och medarbetaren ska på förhand bestämma villkoren för övergång till distansarbete och tillämpningen av avtalet. Avtalet mellan arbetsgivaren och den anställda beror också på den anställdas typ av jobb, då det i vissa fall är svårare eller rentav omöjligt att tillämpa distansarbete. För vissa jobb visar sig distansarbete däremot vara en ypperlig lösning.

Inför oväntade situationer, så som transportstrejker eller risk för epidemi, är distansarbete ett bra val för att avhjälpa de problem som uppstår och som ofta drabbar de anställda. Genom att införa distansarbete kan man alltså fortsätta att vara aktiv och bemästra situationen och framför allt begränsa de skadliga följderna för företagets verksamhet.

Genom att utföra vissa arrangemang och genom att omorganisera de dagliga arbetsrutinerna kan distansarbetaren fortsätta utföra de uppgifter hen fått och arbetsgivaren kan försäkra sig om företagets kontinuerliga verksamhet

Som arbetsgivare kvarstår många frågor: hur man hanterar ditt team ordentligt genom distansarbete? Hur upprätthåller man kopplingen till sina anställda? Vilka är verktygen för att uppnå detta?

Som anställd kan det också uppstå frågor: hur återskapar man en rytm som liknar den vanliga arbetsplatsen? Hur skapar jag en ny rutin och organiserar ditt dagliga arbete?

För att dela informationen i realtid mellan personerna är det mycket viktigt att alla användare använder samverkande verktyg som är åtkomliga för dem alla på webben. Till exempel vid ledning av företagsplanering blir organiseringen och uppföljningen av planeringen av distansarbete i så fall ett starkt trumfkort.

Hur kan man följa med sin planering på distans?

Söker du en planering som är lätt att använda och som kan delas i realtid med dina medarbetare? Se hur du snabbt kan ta fram en planering som optimerar samarbetet och höjer effektiviteten i det dagliga arbetet.

Var du än är, 24 timmar om dygnet, ger en enkel internetanslutning dig tillgång till ditt onlineplaneringssystem från fjärrenheter: PC, Mac, Smartphone etc.

Distansarbetaren kan alltså till fullo följa med planeringen på distans medan hen har en exakt överblick över de anställdas möten, uppgifter, åtgärder och annan verksamhet.

Kontexthantering

Hantera arbetskontexten för dina anställda (hemarbete, timmar osv.):

Du kan använda sammanhanget i olika situationer:
- Definiera platsen där dina anställda arbetar varje dag. Titeln på sammanhanget visas ovanför händelserna.
Kontexthantering

Handledning - Kontexthantering

Fördelar med online-planering

  • Universell tillgång till datorer
  • Permanent åtkomst till dina scheman online
  • En förbättring i distanssamarbetet
  • Säkra data på kraftfulla servrar
  • Tilldelning av ett id och personligt krypterat lösenord .
  • Samtidig konsultation av dina anställdas dagböcker

Kontakta oss

Behöver du goda råd, vill du ha en provperiod eller veta mer om möjliga integrationer med de verktyg du använder i ditt företag?
Vi står till ditt förfogande för alla dina frågor.