Kontexthantering

Definition

Ett sammanhang är en ny typ av data som gör det möjligt att lägga till ett bakgrundskontext till händelseschemat. Ett sammanhang representeras av en färgad rektangel i bakgrunden av händelseplaneringen.

Du kan använda sammanhanget i olika situationer:
- Definiera platsen där dina anställda arbetar varje dag. Titeln på sammanhanget visas ovanför händelserna.
Kontexthantering

- Definiera arbetstid. Titeln på sammanhanget visas ovanför händelserna.
Kontexthantering - Tidshantering

Gör det lättare för dina anställda att arbeta på distans. Samarbeta och dela information på distans med vår lösning för planering på webben

Aktivera sammanhang

Till att börja med aktiverar du alternativet i menyn Verktyg -> Alternativ -> Data och väljer “Aktivera sammanhang”. Nu visualiserar du en meny «Kontexter» i «Data».

Anpassa din sammanhangslista

Från menyn -> kontexter, anpassa kontextlistan enligt din schemaläggningsanvändning.

Definiera kontextetiketten och text- och bakgrundsfärger.

Kontexthantering

Skapa sammanhang på schemat

Du har olika möjligheter för att skapa dina sammanhang på schemat:
- Klicka med vänster på «Nytt sammanhang»
- Med knappen Lägg till "+" välj sedan "Nytt sammanhang"
Fönstret nedan visas:

Skapa sammanhang på schemat

Du kan sedan definiera följande fält:
- Etiketten
- De inblandade resurserna
- Om sammanhanget är periodiskt
- Datum och tider
- Kommentarer

Ändra / Avbryt / Kopiera ett sammanhang

För att ändra ett sammanhang, klicka höger på sammanhangszonen, välj det och välj sedan en åtgärd: Öppna, kopiera, avbryt

Skapande av händelser inom ett sammanhang

Du kan skapa dina händelser i ett sammanhang på ett klassiskt sätt genom att designa en rektangel eller klicka höger.
Se kapitlet om: Arrangemangsplanering

Välj informationen som visas på schemat

Du kan välja vilka fält som ska visas i ditt planeringsutrymme i menyn "Data" -> "Beskrivning". 

Se kapitlet om Anpassa planeringssystemet.

Filtrera schemat efter sammanhang

Filtrera schemat för att enkelt visualisera resurserna i deras sammanhang (anställda som arbetar hemifrån eller på plats till exempel).

Se kapitlet om Schemaläggningsfilter.

Hantering av användaråtkomst

Se kapitlet om: Hantering av användaråtkomst

Byt namn på "Context" med dina egna ord

Från menyn "Verktyg" - "Etiketter och format" har du möjlighet att byta namn på etiketten "Context" och "New context" med dina egna ord.

Till exempel, genom att byta namn på sammanhanget med "Arbetsplats", i schemat, kommer du då att ha den nya etiketten "Ny arbetsplats".
Se kapitlet om: Anpassa dataetiketterna