Skapa personliga fält

Möjligheten att lägga till ytterligare fält gör det möjligt att anpassa PlanningPME Web Access med specifik information om ditt specifika verksamhetsområde.

Du kan lägga till ytterligare information i följande fönster:
- Händelse
- Kund (Möjlighet att associera en lista med utrustning)
- Mänskliga resurser
- Materiella resurser
- projekt
- TabEquipment


Övergripande bild av olika typer av fält som är tillgängliga

Här är de olika typerna av fält som du kan skapa.

Tillgängliga fälttyper

Och här är en ögonblicksbild av dessa fält i de olika datafönstren:

Skapa personliga fält

Val: En rullgardinsmeny skapas med önskade kriterier

Kommentarer: Möjligheten att lägga till text i fri form.

Datum: Möjlighet att välja ett datum - till exempel födelsedatum för dina anställda.

Dokument: Möjlighet att ladda ner och/eller spara ett dokument. När en fil bifogas till en händelse visas en ikon på händelsen.

Tid: Möjlighet att välja en tid på dagen

Decimaltal/heltal: Möjlighet att ange decimaler eller heltal

Ja/Nej: Ruta som ska kryssas för

Position: Detta ytterligare fält används i den mobila versionen av PlanningPME. Det gör det möjligt att hitta en anställd när hen är på ett externt uppdrag. Informationen om den anställdes position visas när den aktuella uppgiften har slutförts.

Signatur: Detta ytterligare fält används i den mobila versionen av PlanningPME. Mobilversionen gör det möjligt att ha kundens signatur, som visas här som en bilaga.

Separationsfält: För en bättre organisering av de olika fälten när de visas "LINK" - "TEXT"

Hur man skapar personliga fält

Från startsidan till PlanningPME Web Access, gå till menyn "Data" -> "Ytterligare fält".:

Data: Välj det fönster där de nya fälten ska visas.

Fliknamn: Om du har beslutat att skapa dina personliga fält på en ny flik anger du flikens namn och sparar det.

Sedan har du möjlighet att skapa flera ytterligare fält på samma flik genom att klicka på "Lägg till".

Tillgängliga alternativ vid skapande av ytterligare fält

Olika alternativ finns beroende på vilken typ av fält du har valt

Skapa personliga fält

Typ: Se föregående kapitel om de olika fälttyperna

Fält: Fältnamn i databasen. Namnet ska skrivas med stora bokstäver utan accenter och utan mellanslag

Etikett: Namn som visas vid planering

Bredd: Fältets bredd i pixlar. Du kan börja med ett värde på 200 som kan justeras efter behov.

Höjd: Fältets höjd i pixlar. Du kan börja med ett värde på 200 som kan justeras efter behov.

Obligatorisk: Du kan tvinga användare att fylla i vissa datafält. Obligatoriska fält visas inramade i rött.

Standardvärde: Värde som används om inget anges i fältet.

Synlig i mobilversionen: Detta fält visas för användare som har en mobillicens eller inte.

Read only: Ett fält som bara kan läsas och inte ändras.

En närmare titt på kundutrustning

Du kan koppla utrustning till dina kunder. Uttrycket "utrustning" ska förstås väldigt brett och kan innehålla all slags information eller objekt som du vill koppla till en kund: maskiner och utrustning, men också kontakter, kontrakt, filer, projekt etc.

Foto av "utrustning" i kundfilen: En ny flik med kundens utrustning visas.

Foto av

OBS: Kundnumret är obligatoriskt för att kunna skapa den nya fliken "Utrustning".

Välja utrustning när du skapar en händelse: Välj kunden så att listan över kundens utrustning visas.

Foto av

Skapande av det nya kompletterande fältet « Signatur»

cf. Elektronisk signatur

Visa eller skicka personliga fält

cf. Välja information som visas eller distribueras