Ledighet- och semesterhantering

Ett fall av otillgänglighet representeras i schemat av en kläckt färgad rektangel. Detta indikerar till exempel att en anställd är frånvarande eller att någon utrustning har gått sönder eller på annat sätt inte är tillgänglig.

Skapa händelser av typen "otillgänglighet"

Olika sätt att visa otillgänglighet

-> Dra en rektangel på schemat med ett vänsterklick på musen medan du håller ner knappen CTRL på tangentbordet

-> Med hjälp av ett enkelt vänsterklick medan du håller ner knappen CTRL på ett tomt utrymme i schemat.

-> Klicka på Lägg till-knappen "+" och välj "Ny otillgänglighet"

Fönstret nedan visas:

Ledighet- och semesterhantering

Tillgängliga val

Precis som för skapande av händelser i schemat är dessa olika alternativ tillgängliga. Se motsvarande kapitel i avsnittet Arrangemangsplanering

Kopiera och klistra in
Tilldela en frånvaro till flera resurser
Hantera återkommande frånvaro

Ändra en otillgänglighet

-> Dubbelklicka på vänster knapp på händelsen

-> Högerklicka på "Öppna"

-> Dra/släpp: dra och släpp frånvaron direkt till ett nytt datum och/eller till en ny anställd.

Analys av ledighet som en anställd har tagit

Du kan övervaka semestrar enligt anställd och år. Klicka på resursnamnet och gå sedan till fliken "Otillgänglighet".

Analys av ledighet som en anställd har tagit

Påbörja räknaren för otillgänglighet
Gå till menyn Parametrar och sedan Helgdagar. Ange informationen som en funktion av din specifika aktivitet.
Startdatum för semesterperioden  : Välj startdatum för början av den årliga semesterperioden (till exempel 01/06/2015 eller 31/05/2016) 
Semestrar för : 5 eller 6 dagar?
Standardantal semesterdagar : Semestrar på 25 eller 30 dagar

Varningsmeddelande och uppföljning av semester

Om antalet tillåtna semesterdagar överskrids visas ett varningsmeddelande.

Påbörja offentliga helgdagar

Officiella helgdagar är helt konfigurerbara i PlanningPME Web Access.
Gå bara till menyn Parametrar -> Officiella helgdagar

Med hjälp av menyn Parametrar -> Alternativ -> Visa kan du till fullo konfigurera färgerna på officiella helgdagar.

Filtreringsplanering efter typ av tillgänglighet

För att subtrahera de frånvarande personerna från schemat, kan du använda filtret "Otillgänglighet" som finns längst upp på skärmen.

Mer information finns i kapitlet: Schemaläggningsfilter.