Klassificering av händelser efter kategori

En kategori kan tilldelas varje händelse som skapas i schemat.
Till exempel kan du ange om en uppgift är viktig eller inte, eller om bokningen av en resurs har bekräftats eller inte.
Sådan information kan visas på din kontrollpanel för att prioritera händelser.

Hur kategorierna aktiveras

Först aktiverar du detta alternativ i menyn Inställningar -> Alternativ -> Händelser och väljer ”Aktivera kategorier”
Nu har du en meny ”Kategorier” under ”Data”

Anpassa kategorier i schemat

Gå till menyn "Data" Menyn ”Data”-> "Kategori".

Klassificering av händelser efter kategori

För att lägga till en ny kategori, klicka på "Lägg till" och ange den nya etiketten.
Du kan välja färg på text och bakgrund, det är också möjligt att använda olika mönster.

Prioritera händelser efter kategori

En kategori kan tilldelas varje händelse som skapas i schemat. Detta kan modifieras med ett enkelt högerklick på händelsen. Med användning av olika mönster kan kategorierna bli mer synliga på skärmen.

Prioritera händelser

Filtrera schemat efter kategori

Använd filtret "Kategori" längst upp på skärmen.

Se kapitlet om Schemaläggningsfilter.