Skapa Excel-rapporter

En kraftfull funktion i PlanningPME är möjligheten att enkelt skapa och uppdatera Excel-rapporter. All information om resurser, kunder, projekt, uppgifter och otillgänglighet kan exporteras till Excel i form av exakta, precisa och regelbundna rapporter.

Övergripande vy

Excel-rapport

Skapa en ny rapport

Från menyn Verktyg > Export kan du skapa alla typer av rapporter med data som finns i ditt planeringssystem.

En grundmall är tillgänglig för att generera dina första enkla rapporter. Välj mall, start- och slutdatum och klicka på "Exportera" för att skapa dina Excel-rapporter.

Skapa en ny rapport

Uppgifterna kan sedan användas och behandlas med annan programvara. Du kan också formatera dina rapporter med Excels pivottabeller som sedan kan fungera som mallar. Se följande kapitel.

Skapa mallar och uppdatera rapporter

Exportera en Excel-rapport

Mall: Lista över alla rapportmallar. Välj "Lägg till" i "Mall" för att lägga till en ny mall.

Etikett: Ge mallen ett namn

Tilldelning::

-> Efter dag: en rad i Excel-rapporten representerar en dag även om händelsen sträcker sig över mer än en dag. Till exempel kommer en händelse som varar i tre dagar att visas på tre rader i Excel-rapporten om denna ruta är markerad.

-> Efter avdelning: Markera den här rutan om du vill ha rapporter enligt avdelning. Om dina resurser tillhör flera avdelningar visas samma händelse i rapporten så många gånger som det finns avdelningar.

Dokument: Välj Excel-dokumentet

Klicka på "Spara" för att registrera den här mallen i din lista