Lista över frånvaro, ledighet och helgdagar

Med PlanningPME kan du hantera alla typer av frånvaro och otillgängliga mänskliga och materiella resurser. På så sätt kan du anpassa listan över etiketter till din yrkesverksamhet och dina behov med dina egna termer och färger. I schemat kan du effektivt hantera en anställd som har semester eller är sjukskriven, ett konferensrum som ska renoveras eller en skåpbil som ska servas.

Anpassa din lista över frånvaro, helgdagar och andra fall av otillgänglighet

Otillgänglighet uppstår när en resurs inte kan användas, till exempel på grund av frånvaro eller analys/underhåll. En otillgänglig personalresurs kan bero på planerade helgdagar, sjukdom, mammaledighet, kompensationsledighet, etc. När det gäller fysiska resurser kan ordalydelsen för att de inte är tillgängliga till exempel vara: ur funktion, under reparation, under revidering osv.

Uppgiftslistan kan anpassas efter hur du använder planeringsverktyget med hjälp av menyn "Data"Menyn ”Data”->"otillgänglighet".

Anpassa din lista över frånvaro, helgdagar och andra fall av otillgänglighet

Menyn innehåller alla etiketter/namn som du har skapat. För att lägga till en ny etikett, klicka på "Lägg till". Ange det nya etikettnamnet och välj färger för text och bakgrund och bekräfta genom att klicka på OK. För att byta namn på en uppgift, klicka på namnetiketten och ge uppgiften det nya namnet. För att ta bort en uppgift, markera etiketten och klicka på “Radera”.

Visa frånvaro och tillgängliga resurser

Se kapitlet om: « Ledighet- och semesterhantering »

Analys av ledighet som en anställd har tagit

Se avsnittet Analys av: ledighet som en anställd har tagit i kapitlet om hantering av frånvaro och ledighet.