Händelsemeddelande

Ett meddelande informerar användaren om skapandet eller modifieringen av en uppgift och/eller en otillgänglighet beträffande schemat. Meddelanden definieras av användaren och varje gång det sker en ändring varnas användaren med ett rött "klistermärke" och en lista.

Konfigurera meddelanden efter användare

För att aktivera det här alternativet går du till menyn Verktyg -> Alternativ -> Händelse och markerar "Aktivera meddelanden". Då visas alternativet "Meddelanden" i menyn Data.

Varje användare har möjlighet att konfigurera sina egna meddelanden. Användarna kan välja vilken typ av meddelanden de vill få samt lägga till och/eller ändra händelser.

Konfigurera meddelanden efter användare

Till exempel kan en chef vilja bli informerad när ett nytt fall av otillgänglighet läggs till i schemat.

Visualisera meddelanden

Rött klistermärke:  När en användare loggar in i systemet visar de röda klistermärkena händelser (uppgifter eller brist på tillgänglighet) som har skapats eller modifierats i schemaläggningen för resursen.

Lista över meddelanden: Du kan också få en lista med alla aviseringar från menyn Data -> Meddelanden.

PlanningPME Mobile: Om ditt online-planeringssystem är anslutet med PlanningPME Mobile-licenser kommer användarna att få meddelanden på sina mobiltelefoner.

Ta bort meddelanden

För att radera ett meddelande behöver du helt enkelt bara öppna uppgiften eller den otillgänglighet som meddelandet berör.