Hur kan du synkronisera din planering med Google Kalender?

För att hålla dina anställda informerade i realtid om deras möten, servicearbete, ledighetsdatum eller någon annan händelse, är det bara att dela schemat med Google Kalender.

När du skapar eller uppdaterar en händelse i ditt schema delas och synkroniseras den automatiskt i Google Kalender.

Följ stegen nedan för att möjliggöra för varje användare med ett Gmail-konto att automatiskt få data från PlanningPME Web Access i sin Google Kalender.

Installation och åtkomstbehörigheter i Google Kalender

Lägg till en ny kalender

Börja med att ansluta till ditt Gmail-konto (i det här exemplet [email protected]), lägg till en ny kalender i ditt Google Kalender-konto och namnge det, till exempel "PPMEWA - Barbara".

Google AgendaLägg till en ny kalender

Dela kalendern med specifika personer

För att kunna importera händelser i Google Kalender från PlanningPME Web Access måste du dela din kalender enligt stegen nedan.

  • 1 - Välj den nya kalendern "PPMEWA - Barbara"
  • 2 - Klicka på "Dela med specifika personer"
  • 3 - Klicka på "Lägg till personer" och ange e-postadressen som du har fått från vårt Target Skills Team.

Dela med specifika personer

Konfigurera Google Kalender i PlanningPME Web Access

Konfigurera varje resurs

I PlanningPME Web Access öppnar du resurskortet vars schema du vill dela och öppnar fliken "Google Kalender".

Konfigurera Google Kalender i PlanningPME Web Access


Fältet "CalendarID"

KalenderID-informationen finns i Google Kalender. I "PPMEWA - Barbara"-kalendern på ditt Google-konto klickar du på objektet "integrera kalender".
Kopiera kalender-ID:t och klistra in det i "?alendarID"-fältet i PlanningPME Web Access.

Integrera Google Kalender


"Uppdatera från ... till ..." -fältet

För att aktivera synkroniseringen, välj den period du vill synkronisera genom att ange ett startdatum och ett slutdatum och klicka på "Synkronisera nu". Händelser i den här tidsramen i PlanningPME Web Access skickas till Google Kalender.

google kalender-synkronisering

Synkronisera schemaläggning av möten, anställdas händelser och ledighet

Vilka möten och evenemang synkroniseras?

När den har konfigurerats som beskrivits ovan, exporteras den automatiskt till personens Google-kalender närhelst en händelse läggs till, uppdateras eller tas bort i PlanningPME Web Access. Synkroniseringen av data sker i realtid, oavsett vilken period som ursprungligen valts.

Envägssynkronisering

Detta är en envägssynkronisering: från PlanningPME Web Access till Google Kalender. Om du ändrar en händelse i din Google Kalender kommer den inte att uppdateras i PlanningPME Web Access.

Val av fält som ska synkroniseras

Du kan välja de fält som du vill skicka i händelsen från menyn Data -> Beskrivning -> Google Kalender.

Val av fält som ska synkroniseras