Informera anställda via e-post

Med PlanningPME Web Access kan du skicka ett e-postmeddelande till en kollega och/eller en kund för att informera dem om ett nytt möte eller en ny händelse i schemat. Gör följande för att göra detta:

Påbörja utskick av e-post

För att aktivera det här alternativet genom att använda användar-ID:t "Admin", gå till menyn Verktyg -> Alternativ -> e-post och kryssa för "Aktivera e-postutskick".

Be nätverksadministratören att konfigurera SMTP-servern med all den information som krävs.

Påbörja utskick av e-post

Hemliga kopior:Ange e-postadressen till den person som du vill ska ha en hemlig kopia av alla e-postmeddelanden som skickas.

Adressat(er) Skicka e-postmeddelandet till den resurs som berörs av händelsen, eller till kunden eller båda.

Välja fält som ska läggas in i rubriken och texten i e-postmeddelandet

Ämne för varningsmeddelande per e-post: Välj fält som ska användas för detta i menyn Data -> Beskrivning -> Rubrik för e-post.

Text för varningsmeddelande per e-post:Välj fält som ska användas för detta i menyn Data -> Beskrivning -> Text för varningsmeddelande per e-post.

Det går inte att formatera texten i e-postmeddelandet

Skicka e-post

Det här alternativet aktiveras när du är klar med att konfigurera e-postadresserna för dina resurser och/eller kunder. Då behöver du bara göra ett enkelt högerklick på händelsen och klicka på "Varna via e-post"

Skicka e-post