Uppgiftslista

En händelse är ett uppdrag, ett arbetsobjekt som ska slutföras av en person, bokning av en resurs eller att ockupera en resurs under en tid: utbildning, möten, åtgärder, arbetstider etc.

Anpassa uppgiftslistor

Uppgiftslistan kan anpassas efter hur du använder planeringsverktyget med hjälp av menyn "Data" Menyn ”Data”-> "Uppgift".

Anpassa uppgiftslistor

Menyn innehåller alla etiketter/namn som du har skapat. För att lägga till en ny etikett, klicka på "Lägg till". Ange det nya etikettnamnet och välj färger för text och bakgrund och bekräfta genom att klicka på OK. För att byta namn på en uppgift, klicka på namnetiketten och ge uppgiften det nya namnet. För att ta bort en uppgift, markera etiketten och klicka på “Radera”.

Välj Typ-knappen på “Varaktighet” eller “Tidsperiod”
“Varaktighet”: Välj standardtid för att slutföra uppgiften.
"Tidsperiod": Välj start- och sluttider för uppgiften.
Därefter kommer varaktighetsparametrarna att gälla när en händelse skapas med hjälp av denna aktivitetsetikett.

Hur tilldelar du kompetens till dina uppgifter

Se kapitlet om Hantering av kompetens

Filtrera planering efter uppgiftstyp

För att extrahera specifika uppgifter från schemat, kan du använda filtret "Uppgifter" som finns längst upp på skärmen.

Se kapitlet om Schemaläggningsfilter.