Bâtiment 4 kundreferat

Underlätta bokning av lokaler så att föreningar kan anordna sina olika kulturevenemang där


Bâtiment 4 kundreferat

Företagsöversikt

Bâtiment 4 är en kulturell plats, med ett trettiotal salar fördelade i en 3000 m2 byggnad med självbetjäning som kan bokas av föreningarnas permanenta medlemmar och även icke-permanenta medlemmar. Salarna kan bokas för en kortare tid men även för evenemang som kan pågå i några veckor Bâtiment 4 skapades i september 2020. Målgruppen är publiken i staden Esch sur Alzette, som kommer att bli europeisk kulturhuvudstad 2022.
Den riktar sig därför till alla luxemburgare såväl som till utlänningar som kommer att besöka denna nya europeiska huvudstad.

Land:
Luxemburg
Aktivitet:
Kultur
Användningsområden för planeringsschema:
planering av tillgänglighet för salarna, schemahantering, installationsplanering

Våra schemaläggningsbehov

Vi har lokaler för teater, andra till dans och andra för seminarier, möten och utställningar. Målet var att kunna hantera tillgängligheten för lokalerna i ett planeringsverktyg som är tillgängligt för alla föreningar. Bâtiment IV är multikulturellt och multitasking. Vi har stora lokaler på 111 m2. Scener kommer att installeras i salarna som är tillägnade teatern. Viktig information: personer som tillhör olika föreningar kommer att kunna disponera dem gratis. Externa företag måste betala för bokningstjänsten.

Hantera reservationer av salar för alla typer av evenemang

Tre företag kontaktades initialt eftersom företaget var i början av sin verksamhet och letade efter det perfekta verktyget. För oss är PlanningPME en intuitiv planering som är enkel att använda och kan konsulteras av alla, även som enkel visualisering.
Den administrativa chefen och den konstnärliga handledaren ansvarar för att schemat används.
Föreningsansvariga å sin sida kan också komma åt planeringen och skapa reservationer för sina olika evenemang. Angående utrustningen hyr folk den externt. Bâtiment IV tillhandahåller stolar, en overheadprojektor i mötesrummet som också kommer att installeras i stora salar för konferenser.