Användarhandbok för PlanningPME Rescue

PlanningPME Rescue är lösningen som garanterar dig tillgång till din planering under alla omständigheter, även i det värsta scenariot.
Tyvärr kan händelser som ett större haveri, brand eller explosion inträffa och konsekvenserna är katastrofala för alla företag. I sådana situationer är skydd och tillgång till dina planeringsdata väsentligt. Det är just för att övervinna alla dessa kritiska ögonblick som vi ville utveckla ett alternativ till våra planeringslösningar tack vare denna nödversion som heter PlanningPME Rescue.

PlanningPME Rescue ingår i premiumversionen av PlanningPME Web Access

Interface PlanningPME Rescue

Hur fungerar PlanningPME Rescue?

Dina data lagras på flera virtuella och fysiska servrar i ett datacenter i ett geografiskt område. De replikeras automatiskt till en annan värd och en annan geografisk plats för att säkerställa hög schematillgänglighet. Således har du konsultåtkomst till schemat tills problemet är löst och situationen du ställs inför återgår till det normala.

Hur loggar man in på PlanningPME Rescue ?

Inloggningslänk

Länken för att logga in i denna applikation är följande:

https://planningpme.online/

Anslutning till onlineschema

  • kontoautentisering

Om du är på autentiseringskontot för en viss planering kan du ange användarnamnen för ditt konto på PlanningPME: E-postmeddelande + lösenord.

  • OpenID-autentisering

Om du är i OpenID-autentisering för en viss planering kan du ange namnet på planeringen direkt.

  • Tillgång till planeringen

Starta sedan planeringen genom att klicka på ditt ordinarie användarnamn.


Hur använder man PlanningPME Rescue ?

Vyn ”Resurser”

PlanningPME Rescue visar endast vyn ”Resurser” i planeringen.
Obs! För att få tillgång till PlanningPME Rescue måste användaren ha tillgång till resursvyn på användarrättighetsnivå.

Visade data

De uppgifter som visas är desamma som du normalt har, beroende på dina användarrättigheter.Alla data är skrivskyddade.

Obs! En publicerad planering är statisk. Det är i själva verket en tillfällig lösning som ska användas när produktionsplaneringen är otillgänglig.

Visad tidsperiod

Data synkroniseras från D -14 dagar till D + 1 månad, där D representerar dagens dag.

Tidsnavigering

  • Dagsvy

Klicka direkt på dagen för att visa det dagliga schemat.

  • veckoschema

Klicka direkt på veckofältet för att visa veckoplaneringen.

  • Månadsvy

Klicka direkt på månadsfältet för att visa månadsplaneringen.

  • Navigeringspilar

Genom att klicka på pilen till vänster/höger på skärmen visar planeringen föregående/nästa dag, vecka eller månad beroende på vilken vy som visas.

Filter

Ange bokstäverna i resursernas namn för att filtrera visningen av resurserna.

Filtre