Dolbi kundreferat

Dela utbildningsplanen och kontrollera tillgången på salar


Dolbi Dolbi

Företagsöversikt

Sedan 2000 har Dolbi stött företagsledare i deras strategi för att förbättra hantering av hälsa och säkerhet. Vi erbjuder utbildningstjänster inom livräddning, fysisk träning, ekonomistyrning, brandskydd, pallyftare, rehabilitering Elutbildning för utbildare samt verktyg ((virtual reality-headset, pedagogiska verktyg etc.) som gör det möjligt för företag att vara oberoende när det gäller förebyggande arbete gentemot utbildningsorganisationer och kontrolltjänster. Vi finns över hela Frankrike och är inriktade på personer ansvariga inom HR och fortbildning på företag och hos myndigheter, innovativa utbildare specialiserade på förebyggande arbete, hälsa och säkerhet samt anställda som vill skaffa sig kompetens inom hälsa och säkerhet, som vill och bli godkända på företaget och i allmänhet för alla som vill vidareutveckla sin kompetens.

Land:
Frankrike
Hemsida:
https://www.dolbi.fr/
Aktivitet:
Kurser i förebyggande av arbetshälsa och fysiskt och psykiskt välbefinnande. Personalvård (fysisk och mental)
Användningsområden för planeringsschema:
Kurser, salstillgång, utbildarresurser, ledighet och frånvaro, kundmöten.

Våra schemaläggningsbehov

Vi måste organisera planeringen för internutbildare och underleverantörer och till var och en vidarebefordra plats, metoder och kundförfrågningar. Samtidigt planerar vi kurser för utbildare mellan företag där kunderna registrerar sig och för vilka vi måste organisera salsbokning. Vi måste hitta ett verktyg som samtidigt är enkelt att använda men tillräckligt heltäckande för att uppfylla dessa behov.

Enkelt vidarebefordra planeringen till personalen

Vi använder PlanningPME sedan många år på flera molnkopplade arbetsstationer vilket gör det möjligt för oss i realtid och oavsett plats att uppdatera och kontrollera planeringen och överföra informationen till utbildarna. En enkel installation och användning sparar oss oerhört mycket tid varje dag.