Alcis kundreferat

Hur planerar jag design, tillverkning och godkännande av medicintekniska produkter?


Alcis kundreferat

Företagsöversikt

Alcis är en dynamisk och kreativ SMF specialiserad på design, tillverkning och licensiering av innovativa medicinska apparater inom olika områden som neurokirurgi, endovaskulär kirurgi och elektrofysiologi.
Alcis tillhandahåller också underleverantörstjänster i rena rum samt kvalitets- och myndighetsrådgivning för implementering av ISO 13485-certifierade kvalitetssystem och CE-märkning av medicintekniska produkter i alla klasser.

Land:
Frankrike
Hemsida:
Aktivitet:
Medicinsk utrustning
Användningsområden för planeringsschema:
Personalschema

Våra schemaläggningsbehov

Behovet av att planera och ha en global vision för företagets organisation uttrycktes genom en orsaksanalys.
Målet var att hitta ett verktyg för Alcis för att hantera deras aktiviteter och att fördela arbetsbelastningen bland anställda så att alla aktiviteter kunde slutföras.

Optimera interna processer

PlanningPME gör att Alcis kan planera sina aktiviteter enligt olika processer. Det gör att vi under återkommande möten kan rapportera om framstegen i olika projekt samt arbetsbelastningen för varje anställd. Programvaran PlanningPME har valts från en lista med planeringsprogramvara.
Den här programvaran uppfyller de olika behov som uttryckts av processchefer, som exempelvis prioriteringar, filtrering enligt person/service/aktiviteter samt arbetsbelastningen för personalen . Dessutom är kundtjänsten för det företag som utvecklat denna programvara tillgänglig snabbt och tillgodoser behoven på kort tid. Valet påverkades också av programvarans ergonomi. Det senare möjliggör en snabb start liksom större läsbarhet.