De olika vyerna för ditt schema

Enkel hantering av tid och allokeringar tack vare olika planeringsvyer


Med PlanningPME-programvara kan du välja den visningstyp du vill. Till exempel kan du enkelt växla från en daglig vy till en månadsvy. Tack vare de många tillgängliga planeringsexemplen kan du dessutom hitta den mall som bäst matchar din aktivitet och dina krav. Upptäck de olika planeringstyperna.

Skiftschema

Med timtidsplanen kan du se de uppgifter som planeras för dagen i realtid men också hantera oförutsedda sista minuten-ändringar och omorganisera ditt schema. Hanteringen av tiden och dina anställdas frånvaro förenklas.

Daglig planering
Dagsvy

Veckoschema

Några sekunder räcker för att visualisera schemat för den aktuella veckan och kontrollera arbetsbelastningen för dina resurser. Du kan därmed optimera ditt företags aktivitet. Med ett veckoschema kan du också dölja icke-arbetsdagar och skriva ut planeringen för en viss anställd eller tjänst.

Veckoplanering
Veckoplanering

Veckans arbetsschema

Med PlanningPME kan du visualisera veckoschemat till fullo. Du kan faktiskt anpassa vyn så att den passar ditt kontorsarbetsschema: du kan t.ex. visa 4, 5 eller 6 dagar. Organisera eller planera om din aktivitet med några få klick och skriv ut veckans arbetsplanering för att informera dina anställda.

Veckans arbetsschema
Veckans arbetsschema

Månadsschema är idealiskt för att visualisera inte bara det faktiska händelseschemat, utan också det för de kommande veckorna. Det gör att du också kan förutse dina teammedlemmars ledigheter och därmed öka din effektivitet. Indikatorer hjälper dig också genom att visa kompletterande information om planeringen, t.ex. antalet tillgängliga personer vid en viss tidpunkt.

Månadsbild
Månadsbild

Årligt schema

Med PlanningPME kan du hantera ditt årsschema för att få en överblick över ditt företag: anställda, kunder, projekt eller utförda uppgifter - alla dina data lagras i programvaran. Öppna hela historiken för statistikrapportering via Excel-pivottabeller.

Årlig planering
Årlig planering

Dagordning

agenda gör det enkelt för dig att följa upp planerade och kommande evenemang. Det gör att du snabbt kan organisera din tid och hantera dina möten när som helst. Med dagordningsvyn kan du se ditt dags-, vecko- eller månadsschema. Med resursfiltret kan du visa enbart ditt eget schema eller schemat för flera personer. Du ser exakt starttid och sluttid för en uppgift.

Almanacka
Agenda kalendervy