Support - Supportavtal

Target Skills stöd är ett kontrakt av tjänster utformade för att möta dina behov av stöd och information.

Supportavtal "BRONS"

Teknisk hjälp via telefon:
Våra tekniker hjälper dig via telefon och svarar på dina frågor om hur man använder programmen från Target Skills. Med hjälp av vår personal får du bästa möjliga tekniska lösning. Eftersom de känner till dina kunduppgifter, hur dina program är inställda kan de ge dig en personlig svar. Väl informerade om den senaste tekniken, de ger dig råd om installation och optimering av de senaste versionerna av våra program.

Reparation:
Avdelningen för teknisk support reparerar dina filer om de har skadats av påverkan utifrån.

Supportavtal "SILVER"

Förutom fördelarna med stödet kontraktet BRONS får du:

Uppdateringar:
Med "uppdateringstjänsten" överensstämmer din program alltid med marknadens krav. Inom ramen för supportavtalet Target Skills Assistance får du tillgång till programvaruuppdateringar utan extra kostnad.

Nya utväcklingar är regelmässigt integrerad i stand version av vår software.

Supportavtal "GULD"

utom fördelarna med stödet kontraktet "Silver" får du:

Hjälp online

Hosting av din databas på vår server (Cloud)

Allmänna villkor för supportavtalet Target Skills.
Se priser för support.


Våra öppettider: från 09 till 18, måndag till fredag