Tjänsterna levereras via Target Skills, franskt företag registrerat i Frankrike (org.nr: 44015972100032), med adressen 1-3 Rue Marcel Carné 91080 Courcouronnes , Frankrike. Du måste acceptera dessa användarvillkor för att utnyttja våra tjänster. Vi ber dig att läsa dem noggrant.

Användning av våra tjänster

Du ska följa de regler som gäller för de tjänster du utnyttjar.

Använd inte våra tjänster på ett otillbörligt sätt. Försök, till exempel, inte störa eller komma åt våra tjänster med någon annan metod än gränssnittet och instruktionerna som vi gör tillgängliga för dig. Du ska inte använda våra tjänster på annat sätt än enligt gällande lagar. Vi kan upphäva eller säga upp tillhandahållandet av våra tjänster om du inte följer gällande bestämmelser eller om vi misstänker eller upptäcker otillbörlig användning.

Användningen av våra tjänster ger dig inga immateriella rättigheter över våra tjänster eller det innehåll du får tillgång till. Du får inte använda något innehåll som erhållits via våra tjänster utan tillstånd av ägaren av sådant innehåll, såvida detta inte är tillåtet enligt lag. Dessa användarvillkor ger dig inte rätt att använda märken eller logotyper som finns i våra tjänster.

Det finns innehåll i våra tjänster som inte tillhör PlanningPME. Sådant innehåll ansvarar den organisation, som gjort det tillgängligt, helt och hållet för. Som en del av din användning av tjänsterna och utförandet av vårt avtalsenliga åtagande kan vi skicka meddelanden relaterade till driften eller administrationen av tjänsterna samt annan information.Ditt PlanningPME-konto

Du måste ha ett PlanningPME-konto för att använda våra tjänster. Du kan skapa detta konto själv. För att skydda ditt PlanningPME-konto, ska du skydda ditt lösenord. Du ansvarar för alla aktiviteter som utövas på eller via ditt PlanningPME-konto. Var noga med att inte använda samma lösenord i tredjepartsprogram som är kopplade till ditt PlanningPME-konto.

Ditt innehåll och våra tjänsterµ

Med våra tjänster kan du importera, lagra, skicka eller ta emot innehåll. Du behåller dina immateriella rättigheter hela tiden när det gäller dessa innehåll.

Ändring av våra tjänster

Target Skills förändrar och förbättrar sina tjänster ständigt. Vi kan alltså lägga till eller ta bort funktionaliteter eller funktioner utan föregående meddelande.

Garantier och friskrivningsklausuler

För vårt utbud av tjänster gäller resurser inom ramen för vad som är kommersiellt rimligt. För våra tjänster gäller alltså en begränsad garanti.

Vi har inget ansvar för innehåll i tjänster, specifika funktioner som finns tillgängliga via tjänsterna, deras tillförlitlighet, tillgänglighet eller lämplighet för dina behov. Vi tillhandahåller våra tjänster så som de är.

Ansvar i anslutning till användning av våra tjänster

I den utsträckning som lagen tillåter avsäger sig Target Skills, dess leverantörer och distributörer allt ansvar för förlust av vinst, inkomst eller data, eller indirekta eller särskilda skador och intressen, som följd av exemplarisk eller straffbar användning av våra tjänster.

I den utsträckning som lagen tillåter ansvarar Target Skills, dess leverantörer och distributörer, inte för klagomål i anslutning till dessa användarvillkor, inklusive eventuella underförstådda garantier, som överskrider det belopp som du betalat för att använda tjänsterna.

Target Skills, dess leverantörer och distributörer är under inga omständigheter ansvariga för förlust eller skada som inte skulle ha varit rimligen förutsägbara.

Vi inser att man i vissa länder kan ha särskilda rättigheter som konsument. Om du använder tjänsterna för personligt bruk begränsar ingenting i dessa användarvillkor de lagliga konsumenträttigheter som inget avtal kan stå i strid med.

Företagsanvändning av våra tjänster

Om man använder våra tjänster på uppdrag av ett företag måste företaget godkänna dessa användarvillkor. Dessutom har Target Skills, dess dotterbolag, agenter och anställda ingen ersättningsskyldighet för eventuella krav, följder eller rättsliga åtgärder som uppstår på grund av eller i samband med användning av tjänsterna eller som inte är i enlighet med dessa villkor, inklusive allt eventuellt ansvar och ekonomisk belastning till följd av fordringar, förluster eller skador, åtal och domar samt tillhörande olika juridiska kostnader.

Angående dessa användarvillkorµ

Vi kan ändra dessa användarvillkor eller eventuella ytterligare användarvillkor som gäller för en tjänst, till exempel för att återspegla ändringar i lagen eller våra tjänster. Vi rekommenderar att man regelbundet konsulterar användarvillkoren.

Gällande lag och behöriga domstolar

Om du är konsument och bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz regleras eventuella tvister som härrör från eller relaterar till dessa villkor under ditt lands lag och domstolar. Tvister kan överföras via , en plattform för reglering av tvister online i Europeiska kommissionen när det gäller reglering av tvister online.

Om man är en professionell användare i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, styrs dessa villkor av fransk lag. För Target Skills och dig själv gäller de franska domstolarnas exklusiva jurisdiktion för eventuella tvister som härrör från eller relaterar till dessa villkor. Target Skills kvarstår emellertid när det gäller att ansöka om åtgärder för skadeståndsersättning via betalningsföreläggande (eller andra motsvarande akuta rättsliga åtgärder) från någon jurisdiktion.

Våra allmänna villkor

Allmänna villkor för användning av Target Skills-programmen.

Allmänna villkor för supportavtalet Target Skills.

Privacy policy