Optimering av verktygsmaskiner och resurshantering

Hervé KOPYTO
03/04/2024 13 min läsning
GÅ DIREKT TILL EN SEKTION
 1. Vilka problem kan du stöta på och hur kan PlanningPME hjälpa dig?
 2. Hur har distansarbete förändrat schemaläggningen på era avdelningar?
 3. Vad ska du välja mellan en programvara och en webbapplikation?
 4. Var ska data lagras?
 5. Vilka är fördelarna med att synkronisera dina kunder, maskiner och löv med PlanningPME:s API?
 6. Varför synkronisera ditt resursschema med Outlook eller Google Kalender?

Introduktion

Ditt företag säljer verktygsmaskiner, fräsmaskiner (3-axliga eller 5-axliga), lasermaskiner (lasermikrobearbetning eller lasertexturering) eller EDM-maskiner (tråd- eller sänkgnistbearbetning). Företaget erbjuder lösningar för industrier inom den medicinska sektorn (gjutverktyg, ortopedi, instrument, dental), flygteknik (motorer, aerostruktur, avionik), elektroniska komponenter (kontakter, optiska system, mobila enheter, batteripaket, halvledare), förpackning (lock och förslutningar, flaskor, kosmetika) eller fordon (elfordon, däckformar, belysningsmoduler, texturering, turboladdare, elektriska och elektroniska systemmoduler, interiör och säkerhet).

Som chef använder du verktyg som SAP, Salesforce, Microsoft Dynamics 365, Office 365 eller ett semesterhanteringsprogram, du planerar dina resurser i ett Excel-kalkylblad för en av följande avdelningar:

 • Före försäljning, du utför genomförbarhetsstudier för leads och kunder.
 • Efter försäljning, du planerar driftsättning, utbildning, underhåll och reparationer.
 • Forskning och utveckling, du planerar din forskning om verktygsmaskiner.
 • Vilka problem kan du stöta på och hur kan PlanningPME hjälpa dig?

  Som chef på ett företag som säljer verktygsmaskiner med en mängd olika tillämpningar inom många branscher kan du stöta på ett antal problem på avdelningarna för förförsäljning, efterförsäljning samt forskning och utveckling. Här är några av dessa utmaningar och hur ett schemaläggningsverktyg som PlanningPME kan bidra med lösningar:

  Service före försäljning

  • Utmaningar :
   • Samordning av genomförbarhetsstudier för olika kunder och potentiella kunder.
   • Tids- och resurshantering för möten, utvärderingar och produktdemonstrationer.
   • Övervakning av pågående och framtida projekt.
  • Lösningar med planeringPME :
   • Detaljerad projektplanering med övervakning av tidsfrister och nödvändiga resurser.
   • Centralisering av information för bättre insyn i projektförloppet.
   • Optimera resursfördelningen för att maximera effektiviteten.

  Service efter försäljning

  • Utmaningar :
   • Komplex hantering av driftsättning, utbildning, underhåll och reparation av maskiner.
   • Svårigheter att hålla jämna steg med kundernas krav och att prioritera uppgifter.
   • Planering av resurser och teknisk personal.
  • Lösningar med planeringPME :
   • Centraliserad schemaläggning av insatser, med realtidsöversikt över teknikernas tillgänglighet.
   • Spårning av serviceförfrågningar och integration med befintliga system som SAP eller Salesforce för bättre samordning.
   • Hantering av nödsituationer och snabb omfördelning av resurser vid behov.

  Avdelningen för forskning och utveckling

  • Utmaningar :
   • Planering och övervakning av forskningsprojekt inom verktygsmaskiner.
   • Hantering av mänskliga och materiella resurser för FoU-projekt.
   • Samordning mellan olika avdelningar som deltar i forskningen.
  • Lösningar med planeringPME :
   • Noggrann planering av forsknings- och utvecklingsfaser och resurstilldelning.
   • Dashboards för att övervaka projektutvecklingen och justera planerna efter behov.
   • Integration med verktyg som Office 365 för att underlätta kommunikation och samarbete.

  Kort sagt kan PlanningPME hjälpa till att övervinna utmaningarna med samordning, resursplanering och projektspårning genom att erbjuda en integrerad lösning som kan anpassas till de specifika behoven hos varje avdelning.

  Hur har distansarbete förändrat schemaläggningen på era avdelningar?

  Kontexthantering

  Telearbete har förändrat planeringen på våra avdelningar på ett antal olika sätt:

  • Mer flexibel planering : Anpassning av tidtabeller för att ta hänsyn till olika tidszoner och medarbetarnas personliga begränsningar.
  • Intensiv användning av digitala verktyg : Ökad användning av schemaläggningsverktyg online och delade kalendrar för att samordna uppgifter och möten.
  • Intensifierad kommunikation : Behovet av tätare och tydligare kommunikation för att säkerställa att alla är överens om mål och tidsfrister.
  • Uppgiftsspårning på distans : Inrätta system för att övervaka utvecklingen av projekt och individuella bidrag i avsaknad av personlig övervakning.

  Vad ska du välja mellan en programvara och en webbapplikation?

  App vs Software

  Valet mellan en mjukvaruapplikation (ofta kallad desktop-applikation) och en webbapplikation beror på ett antal faktorer som är kopplade till företagets specifika behov, arbetsmiljön och den funktionalitet som krävs. Här är några kriterier att ta hänsyn till när du gör ditt val:

  • Tillgänglighet och rörlighet

   Om du behöver komma åt dina olika applikationsverktyg var du än befinner dig eller från olika enheter är en webbapplikation ofta att föredra. Om du huvudsakligen arbetar från en stationär dator kan en mjukvaruapplikation vara tillräcklig.
  • Uppdateringar och underhåll

   Webbapplikationer uppdateras automatiskt och kräver inget underhåll från användarens sida. Programvara kräver manuella uppdateringar, men kan ge bättre kontroll över tidpunkten för uppdateringarna och hur de fungerar.
  • Prestanda och hastighet

   Desktop-programvara kan ge bättre prestanda för resursintensiva uppgifter. Webbapplikationer kan vara långsammare, beroende på hastigheten på Internetanslutningen.
  • Säkerhet

   Webbapplikationer kan erbjuda bättre säkerhet, eftersom data ofta lagras på säkra servrar och hanteras av proffs. När det gäller programvara beror säkerheten på den lokala IT-infrastrukturen och företagets säkerhetsrutiner.
  • Kostnad

   Webbapplikationer kan ha en återkommande abonnemangskostnad men i allmänhet lägre initialkostnader. Programvara kan ha en högre initial kostnad, men inga återkommande kostnader.
  • Anpassning och integration

   Webbapplikationer kan vara mer begränsade när det gäller anpassning och integration med andra verktyg. Programvara kan erbjuda större flexibilitet för anpassning och lättare integreras med hårdvara och andra lokala applikationer.
  • Beroende av internetuppkoppling

   Webbapplikationer kräver en stabil internetanslutning. Programvaran kan köras offline.
  • Användarupplevelse

   Webbapplikationer kan erbjuda en konsekvent användarupplevelse på olika enheter. Programvaran kan optimeras för att dra nytta av lokala hårdvaruspecifikationer.

  Sammanfattningsvis beror valet mellan programvara och webbapplikation på hur ditt företag fungerar, dina behov när det gäller prestanda, tillgänglighet, kostnad, säkerhet och andra driftsfaktorer. Det är ofta tillrådligt att utvärdera dessa kriterier mot bakgrund av dina specifika affärsmål och, om nödvändigt, konsultera IT-experter för att fatta ett välgrundat beslut.

  Var ska data lagras?

  Att välja eller flytta sina data är ett viktigt strategiskt beslut som innefattar ett antal viktiga överväganden. Här är några steg och faktorer att tänka på:

  • Bedömning av företagets datakrav : Identifiera vilken typ och volym av data som ditt företag hanterar. Ta hänsyn till prestandakrav, t.ex. åtkomsthastighet och bearbetningskapacitet.
  • Efterlevnad och bestämmelser : Kontrollera vilka lagar om dataskydd och sekretess som gäller för din sektor och geografiska verksamhet. Se till att leverantören av datatjänster eller värdplatsen följer dessa bestämmelser.
  • Datasäkerhet : Utvärdera de säkerhetsåtgärder som erbjuds av värdtjänstleverantörerna. Överväg lösningar som erbjuder robust kryptering, säkerhetsövervakning samt protokoll för säkerhetskopiering och återställning av data.
  • Kostnad och budget : Jämför kostnaderna för olika hostingalternativ, med hänsyn till direkta och indirekta kostnader. Anpassa ditt val till ditt företags budget.
  • Tillförlitlighet och tillgänglighet : Leta efter leverantörer som har en historia av hög tillgänglighet och tillförlitlighet. Överväg alternativ som erbjuder garanterad drifttid (SLA - Service Level Agreement).
  • Skalbarhet och flexibilitet : Välj en lösning som kan anpassas till ditt företags tillväxt och förändrade datakrav. Se till att hostingleverantören kan hantera ökad belastning utan att prestandan försämras.
  • Teknisk support och kundservice : Välj en leverantör som erbjuder snabb och effektiv teknisk support.

  Slutligen bör ni ta er tid att rådfråga IT- och datasäkerhetsexperter och överväga att genomföra en säkerhetsrevision innan ni fattar ett beslut. Denna helhetssyn säkerställer att ditt val av datavärd inte bara uppfyller dina affärsbehov idag, utan också är anpassningsbart för framtiden.

  Vilka är fördelarna med att synkronisera dina kunder, maskiner och löv med PlanningPME:s API?

  PlanningPME - API

  Att synkronisera dina kunder, maskiner och anställdas ledigheter med PlanningPME API ger ett antal viktiga strategiska och operativa fördelar:

  • Automatisering av processer : Automatiserade datauppdateringar minskar behovet av manuell inmatning, minimerar mänskliga fel och sparar värdefull tid.
  • Datakonsistens : Synkronisering säkerställer att informationen är konsekvent och aktuell i alla system som används av företaget, vilket minskar förvirring och inkonsekvenser.
  • Ökad effektivitet : Genom att synkronisera kund-, maskin- och semesterinformation kan du planera och hantera dina resurser mer effektivt, vilket förbättrar den totala produktiviteten.
  • Bättre resurshantering : Genom att synkronisera data om maskiner och medarbetarnas tillgänglighet kan resursanvändningen optimeras och överbelastningar eller schemakonflikter undvikas.
  • Förbättrad planering : Att ha korrekta uppgifter om personalens tillgänglighet och maskinernas status underlättar planering och strategiskt beslutsfattande.
  • Lyhördhet och flexibilitet : Realtidsåtkomst till aktuella data innebär att du kan reagera snabbare på förändringar och brådskande förfrågningar.
  • Förbättrad kundservice : Genom att synkronisera kundinformationen får man en bättre förståelse för deras behov och förväntningar, vilket leder till förbättrad kundservice.
  • Förbättrad rapportering och analys : Korrekta, synkroniserade data möjliggör mer tillförlitlig rapportering och analys, vilket stödjer datadrivet beslutsfattande.
  • Regelefterlevnad och övervakning : Om det finns särskilda regler för hantering av resurser eller kundinformation hjälper synkroniseringen till att upprätthålla efterlevnaden.

  Kort sagt, synkronisering via PlanningPME API effektiviserar verksamheten, förbättrar datanoggrannheten, ökar effektiviteten och stöder bättre resurshantering och en optimerad kundupplevelse.

  Varför synkronisera ditt resursschema med Outlook eller Google Kalender?

  Synchro Outlook / Google Agenda

  Att synkronisera dina resursers kalendrar med företagsversionen av PlanningPME Web Access ger ett antal viktiga fördelar, vilket avsevärt förbättrar resurshanteringen och den övergripande produktiviteten i verksamheten:

  • Tillgång till information i realtid : Synkronisering ger alla teammedlemmar tillgång till den senaste informationen om tillgängliga resurser i realtid, vilket minskar förvirring och planeringsfel.
  • Förbättrad operativ effektivitet : Med en tydlig översikt över resursåtaganden och tillgänglighet blir det lättare att planera och omfördela resurser på ett effektivt sätt, vilket förbättrar den operativa effektiviteten.
  • Optimerad resursplanering : Synkronisering bidrar till att undvika schemakonflikter och överbokning, vilket möjliggör effektivare användning av personal, utrustning och utrymme.
  • Förbättrad intern kommunikation : Enkel åtkomst till delade kalendrar underlättar kommunikationen inom teamet, vilket bidrar till att samordna insatser och hålla alla på samma sida.
  • Flexibilitet och lyhördhet : I händelse av oförutsedda förändringar möjliggör snabb synkronisering av kalendrar snabb reaktion och anpassning, vilket minimerar störningar i verksamheten.
  • Öppenhet och ansvar : Synkroniserade kalendrar ökar transparensen i resurshanteringen, så att cheferna kan hålla bättre koll på aktiviteterna och öka teamens ansvarstagande.
  • Beslutsstöd : Aktuell information om resurstillgång kan hjälpa beslutsfattare att fatta mer välgrundade beslut om resursfördelning och projektplanering.
  • Minskad tidsåtgång för ledningen : Automatisk kalendersynkronisering minskar tiden som går åt till manuell kalenderhantering och frigör tid för mer produktiva uppgifter.
  • Förbättrad kundservice : För företag där kundmöten är avgörande, säkerställer effektiv synkronisering att åtaganden gentemot kunder kan uppfyllas på ett tillförlitligt sätt.

  Kort sagt, synkronisering av kalendrar med PlanningPME Web Access möjliggör en mer dynamisk, effektiv och transparent resurshantering, vilket bidrar till bättre organisation, förbättrad intern kommunikation och större lyhördhet för förändrade affärskrav.