Installation av programvaran PlanningPME på en arbetsstation/dator

Här är processen för att installera PlanningPME på en användararbetsstation, oavsett om databasen är installerad lokalt eller på yttre Target Skills-servrar.

Installera programvaran PlanningPME med den information som du fick. När programvaran är installerad, öppnas följande fönster när du öppnar PlanningPME.

När din planering öppnats, registrera din licens PlanningPME .

Lokal hosting: MS Access eller SQL-Server eller MySQL-databas

*** MS Access-databas: File PlanningPME med förlängningen ".pp" ***
Klicka på pilen och gå direkt till katalogen där databasen är sparad. Om du inte vet var databasen finns kan du hitta den i planeringen hos någon av dina kollegor som visas på skärmdumpen nedan.

Schemat öppnas. Du kan kontrollera platsen för din databas längst upp till vänster.


*** Database SQL-Server or MySQL***

Du måste ha en ".reg" fil som innehåller information för anslutning till databasen. Kör den, validera meddelandet och öppna schemat igen från PlanningPME:s genväg på skrivbordet. Schemat bör vara öppet.
Om du inte har den här filtypen, vänligen be din IT-ansvariga att kontakta vårt tekniska team för hjälp.

Molnbaserad hosting: Databasen finns på Target Skills-servrar

Cloud PlanningPME

Skriv ditt användarnamn och lösenord för molnet och klicka på "OK". Planeringspanelen öppnas.

NB: Port SQL 1433 måste vara öppen och anslutningen till vår server sgbd.planningpme.com måste vara auktoriserad.