Licenshantering - Standardversion

Här är processen för att registrera dina licenser för PlanningPME under en standardmiljö

På en standardversion 1 licens PlanningPME = 1 namngivna dator

Registrera dina licenser för PlanningPME

Steg 1: Ange Id-numren
Från PlanningPME, gå till "Fil" -> "Identifiering" -menyn. Ange användarnamnet och lösenordet som har skickats till dig.
Användarnamnet och lösenordet är desamma för registrering av alla dina licenser.

Steg 2: Registrera dina licenser
Gå sedan till menyn «Fil» -> «Registrering via Internet» . Gå återigen till «Fil» -> «Registrering via Internet» . Ett fönster visar att din licens har registrerats.

Steg 3: Registrera licensen på varje arbetsstation
Upprepa steg 2 på varje dator som har en PlanningPME-licens.

Datorbyte och licenshantering

Du kan hantera dina licenser själv

1:a fallet: Frigöra/ radera licensen för en befintlig dator
För att byta licens från en dator till en annan, gå till menyn «Fil» -> «Radera licensen» . Då måste du utföra registreringsprocessen på den nya datorn.

2:a fallet: Frigöra/radera licensen för en dator som kraschat eller inte längre finns
En licens har registrerats på en gammal post som inte längre finns. Du vill installera det på ett nytt inlägg. Du måste ge den nya datorn exakt samma namn som den gamla datorn. För att se namnet på datorn, gå till menyn "?" -> "Om PlanningPME". Datorns namn är understruket i blått. Annars har vårt tekniska team möjlighet att skicka ett e-postmeddelande med listan över datorernas namn.