AC Sistemi kundreferat

Planera kundåtgärder och mötesrumsbokningar


AC Sistemi kundreferat

Företagsöversikt

Vi är ett företag som i 30 år har arbetat med den professionella IT-marknaden och erbjuder lösningar vertikalt och integrerat för att ge kunderna en global lösning så att de kan utföra sitt eget arbete. Vi är indelade i fyra huvudkategorier: Notarier, advokater, revisorer, arbetskonsulter - vi förser dem med WKI-programvara och är med dem vid skapandet av plattformen där de kör programvaran från nätverksdesign till installation av servrar och allt som kan behövas för att hantera en professionell studio på ett högpresterande och säkert sätt. I detta sammanhang erbjuder vi supporttjänster för applikationer och på maskinvaru- och programvarusystem.

Land:
Italien
Hemsida:
http://www.aecsistemi.it/it/homepage
Aktivitet:
IT-konsultation och tjänster
Användningsområden för planeringsschema:
planera kundåtgärder, delad resurshantering, mötesrum, företagsutrustning, schemaförändringar i realtid

Våra schemaläggningsbehov

Som ett företag som tillhandahåller IT-support och installationstjänster var en av kärnkomponenter i vårt arbete svar schemaintervention och personalhantering .
Ett annat krav var att planera (reservera) användningen av delade resurser som exempelvis utbildningsrummet, videoprojektorn, företagets bil och så vidare. Schemaläggningen måste emellertid utföras på olika nivåer av flera personer och måste kunna konsulteras även utanför webbplatsen utan användning av specifika applikationer.
Sammanfattning av våra behov:
- planera arbete, åtgärder, krav, semestrar etc..
- hantering av mänskliga resurser
- hantering av användningen av delade resurser
- möjliggöra planeringshantering på olika nivåer beroende på ansvar - tillåta planeringens synlighet på olika nivåer (användare, teamledare, chef etc.) - ge åtkomst till planeringen utanför webbplatsen, via webben.
Vi försökte med de klassiska delade kalendrarna, men när resurserna är så många kan du inte få en fullständig bild av situationen. Med PlanningPME lyckades jag lösa alla primära hanterings- och planeringsbehov. Nu kan jag med en enda skärm få en fullständig bild av situationen för tekniker och delade resurser. På ett ögonblick kan jag identifiera vem som är tilldelad en uppgift och vilken som är den första tillgängliga dagen när någon ska slutföra sin aktivitet. När man planerar helgdagar markeras omedelbart inkonsekvenser i schemat. Jag har definierat vem som kan hantera schemat och på vilken nivå : till exempel kan tekniker anordna möten (åtgärder, anläggningar etc.), men inte otillgänglighetsinformation (ledighetstyper, helgdagar etc.) som endast kan hanteras av avdelningschefen

Realtidshantering av resurser och interventionstid

Som nämnts ovan har PlanningPME ersatt ett annat planeringsprogram som inte kunde delas av flera användare och inte var synligt via webben och inte var direkt tillgängligt för intresserade människor. Med PlanningPME hanterar vi nu tillgängliga resurser och tid, och alla tekniker har kontroll. För närvarande har vi 14 personalresurser som får arbetsorder direkt från planeringen. Standardversionen konsulterar också schemat och kontrollerar omedelbart fördelningen av teknikerna och kan göra förbättringar hantera kundförfrågningar. Dessutom, med utskrift-funktion, filter och Excel-export, är det möjligt att extrahera användbara data för administrationen eller personaladministrationen. För närvarande har vi ännu inte länkat databasen Kund, men i framtiden kommer vi att kunna skapa en integration mellan hanteringsprogramvaran, ticket-programmet och PlanningPME för att ha en ännu mer exakt och integrerad bild av resursernas och aktiviteternas status. På liknande sätt kommer vi att försöka integrera e-postprogrammet när vi byter till Exchange Online.