Navision och Microsoft Dynamics 365 Business Central: Utvärdering och val för ditt företag

Hervé KOPYTO
03/04/2024 10 min läsning
GÅ DIREKT TILL EN SEKTION
 1. Vad är Navision?
 2. Vad är Dynamics 365?
 3. Vilka typer av företag använder Navision?
 4. Vilka produkter kan Dynamics 365 integreras med?
 5. Varför välja Microsoft Dynamics 365 Business Central?
 6. Hur väljer man mellan On-Premise och Cloud?
 7. FAQ

I ett nötskal

Den här artikeln utforskar världen av Navision och Dynamics 365, med fokus på Microsoft Dynamics 365 Business Central. Den analyserar vilka typer av företag som använder Navision, hur man väljer mellan en on-premise- och molninstallation, vilka produkter som integreras med Dynamics 365 och varför man väljer Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Vad är Navision?

Navision är det ursprungliga namnet på en ERP-programvara (Enterprise Resource Planning) utvecklad av det danska företaget Navision Software A/S. Den designades för att hjälpa små och medelstora företag (SMB) att automatisera och hantera olika affärsprocesser som redovisning, lagerhantering, orderhantering och mer. Efter att Navision Software A/S förvärvades av Microsoft 2002 döptes Navision om till Microsoft Dynamics NAV. Målet med denna programvara är att tillhandahålla en heltäckande lösning för att automatisera och integrera en mängd affärsfunktioner, vilket gör det möjligt för företag att bli mer effektiva och fatta datadrivna beslut.

Vad är Dynamics 365?

Dynamics 365 är en svit med affärslösningar utvecklade av Microsoft, som kombinerar ERP (Enterprise Resource Planning) och CRM (Customer Relationship Management) applikationer i ett integrerat molnbaserat system. Den är utformad för att förena olika affärsprocesser och hjälpa företag av alla storlekar att arbeta mer effektivt och ge bättre kundupplevelser. Dynamics 365 är en kraftfull och flexibel plattform som förenar olika affärsprocesser under ett enda paraply. Det är lämpligt för olika branscher och företagsstorlekar, från små och medelstora företag till stora organisationer, och kan vara en katalysator för digital transformation och innovation i det moderna företaget.

Vilka typer av företag använder Navision?

Navision, nu känt som Microsoft Dynamics NAV, används främst av små och medelstora företag (SMF). Dess flexibilitet och förmåga att anpassas gör det till ett populärt val för olika branscher, inklusive:

 • Tillverkning : Navision erbjuder verktyg för att hantera produktion, planering, lager och leveranskedja, vilket gör det lämpligt för tillverkningsföretag.
 • Distribution : Distributörer kan använda Navision för att hantera sitt lager, order och logistik.
 • Detaljhandeln : Med sina försäljningsställen och lagerhanteringsfunktioner är Navision användbar för återförsäljare.
 • Tjänster : Tjänsteföretag kan också hitta Navision användbart för att hantera projekt, tid och fakturering.
 • Andra specialiserade industrier : Navision kan också skräddarsys för specifika branscher som bygg, sjukvård, utbildning med mera.

Navisions flexibilitet att anpassa sig till olika branschers specifika behov och dess utbud av funktionaliteter för ekonomistyrning, försörjningskedja, kundhantering etc. gör det attraktivt för en mängd olika små och medelstora företag inom olika områden.

Vilka produkter kan Dynamics 365 integreras med?

Dynamics 365 är utformad för att enkelt integreras med en mängd olika produkter, särskilt de i Microsofts ekosystem. Här är en lista över några nyckelprodukter som Dynamics 365 kan integreras med:

 • Office 365 : Integration med applikationer som Outlook, Excel och Word för en konsekvent användarupplevelse och ökad produktivitet.
 • Power BI : För avancerad analys och datavisualisering integreras Dynamics 365 med Power BI, vilket möjliggör realtidsrapporter och instrumentpaneler.
 • SharePoint : SharePoint används för innehållshantering och samarbete och integreras med Dynamics 365 för effektiv dokumenthantering.
 • Azure : Dynamics 365 kan integreras med Azure-tjänster för avancerade molnfunktioner, inklusive artificiell intelligens, Internet of Things (IoT) och mer.
 • Planerar PME : För bättre samordning mellan avdelningar och effektiv planering kan Dynamics 365 integreras med planeringsverktyg som PlanningPME.
 • Andra CRM- och ERP-applikationer : Dynamics 365 erbjuder kopplingar för att integreras med andra CRM- och ERP-system, vilket underlättar utbyte av data mellan olika system.
 • Tredjepartslösningar : Tack vare sin öppna och flexibla arkitektur kan Dynamics 365 även integreras med en mängd bransch- eller funktionsspecifika tredjepartslösningar, tack vare API:er och kontakter som finns på marknaden.

Integration med dessa och andra produkter gör att Dynamics 365 blir en central del av företagets teknologiekosystem, kopplar samman olika funktioner och avdelningar och underlättar en enhetlig syn på företaget. Detta möjliggör bättre beslutsfattande, ökad effektivitet och en förbättrad användarupplevelse.

Varför välja Microsoft Dynamics 365 Business Central?

Microsoft Dynamics 365 Business Central är en komplett moln-ERP-lösning som erbjuder en mängd fördelar för små och medelstora företag (SMB) som letar efter tillväxt och effektivitet. Här är varför det kan vara ett smart beslut att välja den här plattformen:

 • Lösningens fullständighet : Business Central erbjuder en komplett uppsättning funktioner som täcker ekonomi, försäljning, kundservice, drift och mer, allt på ett ställe.
 • Integration med andra Microsoft-produkter : Som tidigare nämnts integrerar Business Central sömlöst med verktyg som Office 365, Power BI, SharePoint och PlanningPME, vilket ger en konsekvent användarupplevelse.
 • Enkel användning : Designad med ett intuitivt användargränssnitt är Business Central lätt att använda och kräver mindre utbildning av anställda.
 • Skalbarhet : Lösningen kan lätt skalas för att möta de förändrade behoven hos ett växande företag, vilket gör att funktionalitet eller användare kan läggas till när behoven förändras.
 • Molntillgänglighet : Eftersom den är en molnlösning erbjuder den möjligheten att arbeta var som helst med en internetanslutning, vilket främjar distansarbete och samarbete.
 • Anpassningar och tillägg : Business Central möjliggör anpassningar och erbjuder en förlängningsmarknad för att lägga till branschspecifik funktionalitet eller unika affärsbehov.
 • Säkerhet och efterlevnad : Hanteras av Microsoft, säkerhet och efterlevnad hålls till hög standard, med regelbundna uppdateringar för att säkerställa dataskydd.
 • Affärsanalys och intelligens : Med inbyggda verktyg för dataanalys hjälper Business Central till att fatta beslut baserat på realtidsdata.
 • Kosta : Med en prenumerationsmodell är initialkostnaden lägre jämfört med en On-Premise-lösning och uppdateringar ingår i prenumerationen.
 • Stöd och gemenskap : Som en Microsoft-produkt drar Business Central nytta av ett omfattande nätverk av partners, konsulter och en aktiv onlinegemenskap för support och hjälp.

Sammanfattningsvis erbjuder Microsoft Dynamics 365 Business Central en omfattande, flexibel och integrerad lösning som kan vara ett strategiskt val för små och medelstora företag som vill modernisera sina system och främja hållbar tillväxt.

Hur väljer man mellan On-Premise och Cloud?

Valet mellan en On-Premise- och Cloud-lösning beror på många faktorer som är specifika för företaget och dess behov. Här är en jämförelse av dessa två alternativ som kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut:

Under förutsättning

 1. Kontrollera : Du har full kontroll över data och infrastruktur.
 2. säkerhet : Du ansvarar för säkerhet och efterlevnad.
 3. Startavgift : Betydande investering i hårdvara och mjukvara.
 4. Underhåll : Löpande förvaltning och underhåll krävs.
 5. Personalisering : Mer flexibilitet i anpassning och integration.

moln

 1. Tillgänglighet : Fjärråtkomst via Internet, främjande av distansarbete.
 2. Uppdatering och underhåll : Leverantörshanterade uppdateringar och underhåll.
 3. Kosta : Prenumerationsmodell, vanligtvis mindre förskottsinvestering.
 4. säkerhet : Säkerhet och efterlevnad hanteras av leverantören, men beroende av deras kompetens.
 5. Skalbarhet : Enkel anpassning till förändrade affärsbehov.

Hur väljer man mellan On Premise eller Cloud Dynamics 365?

 • Analysera affärsbehov :
  Tänk på specifika behov när det gäller funktionalitet, anpassning, säkerhet och efterlevnad.
 • Bedöm total ägandekostnad (TCO) :
  Inkludera inte bara initiala kostnader utan även långsiktiga kostnader som underhåll, uppdateringar etc.
 • Tänk på interna resurser :
  Har du det team som behövs för att hantera en On-Premise-lösning?
 • Bedöm tillgänglighet och mobilitetsbehov :
  Om fjärrarbete eller mobil åtkomst är avgörande kan molnet vara mer lämpligt.
 • Granska efterlevnad och säkerhetskrav :
  Beroende på din bransch kan bestämmelser påverka ditt val.

Sammanfattningsvis beror valet mellan On-Premise och Cloud på en detaljerad bedömning av ditt företags behov, kostnader, resurser och mål. Det kan vara fördelaktigt att arbeta med en erfaren konsult eller leverantör för att guida dig genom detta viktiga val.

I en ständigt föränderlig affärsvärld är verktyg och lösningar som stödjer och driver tillväxt och effektivitet avgörande. Navision och Dynamics 365 representerar två generationer av ERP- och CRM-lösningar som har bevisat sitt värde i olika branscher och företagsstorlekar. Att välja mellan on-premise- och molnalternativ, förstå möjliga integrationer, särskilt med verktyg som PlanningPME, och känna till de specifika fördelarna med Microsoft Dynamics 365 Business Central, är alla avgörande element för att fatta ett välgrundat beslut. Denna guide har försökt belysa dessa aspekter och erbjuda insikter som kan vägleda företag på deras digitala transformationsresa. I slutändan handlar det om att investera i dessa tekniker inte bara om att köpa en produkt; det är att samarbeta med en plattform som kan anpassa, utvecklas och förnya i takt med dina unika affärsambitioner och behov. Att välja rätt lösning klokt kan vara katalysatorn som driver ditt företag till nya höjder av framgång och effektivitet.

FAQ

Den är speciellt utformad för små och medelstora företag, med funktioner och kostnad skräddarsydda efter deras behov.

Nej, det integrerades i Dynamics-sviten och är nu känt som Microsoft Dynamics NAV.

Ja, migrering är möjlig och stöds av Microsoft, vilket möjliggör en smidig övergång.

Integrationen av PlanningPME med Dynamics 365 möjliggör bättre samordning mellan avdelningar, effektivare planering och en tydligare överblick över resurser och projekt.