Ludiq'Land kundreferat

Hur kan du förbättra schemaläggningen av dina anställda och dela information snabbt?


Ludiq'Land kundreferat

Företagsöversikt

LudiQ'Land är en inomhuslekanläggning för barn mellan 1 och 12 år och deras familjer. Vi har 2 anläggningar i Marseille och Plan de Campagne som är ett område på1 600 respektive 1 300 m2.
Vi har hav och miljöskydd som teman.

Land:
Frankrike
Aktivitet:
Fritidsaktiviteter för barn
Användningsområden för planeringsschema:
ledighetsplanering, utbildningshantering, parkhantering, schemaläggning, planering av åtgärder, personalplanering

Våra schemaläggningsbehov

Vi har 2 anläggningar och hanterar 10 heltidsanställda med fasta avtal och 20 deltidsanställda med tidsbestämda avtal. Innan vi skaffade programvaran PlanningPME hanterade vi våra Excel-scheman och det var mycket komplicerat att ha överblick över en vecka, en månad eller ett år för var och en av våra anställda eller för alla våra anställda samtidigt. Eftersom vi har hanterat medarbetarscheman med PlanningPME har vi sparat mycket tid. Vi kan visa scheman till våra anställda och därför följa arbetslagstiftningen.

Ett effektivt planeringsverktyg som det är enkelt att göra ändringar i.

Användningen av programvaran är mycket enkel. Vi har utbildats och de som ansvarar för planeringen är inte datavetare! Vi ansluter till programvaran och anpassar schemat enligt aktivitet, behov och personalens närvaro i realtid. Schemat kan uppdateras kontinuerligt.