Installation

Vi föreslår installationer på plats eller online för alla våra planeringslösningar: PlanningPME, PlanningPME Web Access.
Vilka är skillnaderna mellan On-Premise och Cloud?

Installation PlanningPME

Operativsystem
Microsoft® Windows® Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11
Kompatibilitet
Windows Server 2002, 2003, 2008, 2012, 2016, 2017, 2019, 2022
Databas
MS Access - SQL-Server - MySQL - Oracle
Minne
32 Mo RAM
Diskutrymme
10 MB behövs för installationen

Installation MS Access

PlanningPME arbetar med en Access databas.

För att fungera korrekt behöver PlanningPME installation av flera delar beroende på ditt operativsystem.

På detta stadium utgår vi från att du har installerat PlanningPME på minst en dator.

Välj server

- Skapa katalogen PlanningPME på servern
- Dela den här mappen i läsning och skrivning
- Kopiera katalogen PlanningPME.pp i denna folder

Installation av programvaran : 2 möjligheter

1: Installera PlanningPME på servern och skapa en genväg av PlanningPME.exe på alla dator där du behöver en licens av PlanningPME.
2 : Installera PlanningPME på var och en av datorerna
Första alternativet är bättre för att senare kunna installera uppdateringar.

Ange databasens placering på var och en av datorerna

Gå till menü Arkiv-> Placering och ange PlanningPME.pp Databasens placering

Vi rekommenderar att du mappar till en nätverksenhet i serverns nätverkssökväg och att du anger denna enhet som databasens placering istället för den kompletta sökvägen till nätverket.
Exempel: sökvägen \\Paul\PlanningPME har tilldelats bokstaven P:

Godkänn låsen

Öppna menyn "Verktyg" och välj "Alternativ" och sedan fliken "Nätverk".
Välj alternativet "Användning av programmet i ett nätverk med hantering av uppgifter genom låsning".

Installation SQL-Server

Versioner SQL-Server: 7.0, 2000, 2005, 2008, 2012, 2016, 2017, 2019, 2022, SQL-Server Express

Ladda ner din installationssats: SQL_SERVER.ZIP

Serverinstallation

- Skapa en ny databas - Skapa tabeller och Infoga i databas: Script_SQL_GB.sql - Skapa användare som har åtkomstbehörighet till databasen

Client installation

 •  Köra filen reg som passar din SQL installationstyp (SQL eller Windows autentifiering).:

 •    --> Om servern använder en SQL autentifiering:
  AUTHENTIFICATION SQL_32bits.REG eller AUTHENTIFICATION SQL_64bits.REG

  Sedan ändrar strängen "Base" i registret och exakt namn eller IP-adressen för din server, namnet på din databas, användarnamn och lösenord.

  "Provider=sqloledb;Data Source=Namnet på servern eller IP-adress;Initial Catalog=namn SQL-databas;User Id=SQL användare;Password=Lösenord av SQL användaren"

     --> Om din SQL Server använder Windows autentifiering:
  SSPI_32bits.REG eller SSPI_64bits.REG

  Sedan ändrar strängen "Base" i registret och anger namnet eller IP-adressen för din server, namnet på din databas

  "Provider=sqloledb;Data Source= Namnet på servern eller IP-adress;Initial Catalog= Namnet på databasen;Integrated Security=SSPI"


     --> Om databasen är installerad på engelska, måste du köra:
  US_32bits.REG eller US_64bits.REG

  Installation MySQL

  Versioner MySQL: 4.0 - 5.0 - 8.0

  Ladda ner din installationssats: MY_SQL.ZIP

  Serverinstallation

 • Hämta och installera MySQL
 • MySQL

 • Ladda ner och kör följande skript för att skapa databasen

 • - Skapa tabeller och Infoga i databas :Script_MySQL_GB.sql

  - Skapa användare som har åtkomstbehörighet till databasen

  Client installation

 • Installation Driver ODBC 3.51 MySQL

 • Köra filen:
 • PlanningPME-32bits-MySQL-ODBC.reg eller PlanningPME-64bits-MySQL-ODBC.reg Sedan ändrar strängen "Base" i registret och exakt namn eller IP-adressen för din server, namnet på din databas, användarnamn och lösenord:
  - "Base"="Provider=MSDASQL;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=namn eller IP-adressen för din server;Port=3306;Option=16384;Stmt=;Database=namnet på din databas;Uid=användare;Pwd=lösenord"
  Om databasen är installerad på engelska, måste du köra:
  US_32bits.REG eller US_64bits.REG

  Installation PlanningPME Web Access på plats

  Du måste ha en webbserver som värd för databasen.

  innan krävs

  Webbserver
  IIS och Framework 4.0 måste installeras.
  Operativsystem
  Från Windows 2008 server
  Databas
  SQL Server