Installation MS Access

PlanningPME arbetar med en Access databas.

För att fungera korrekt behöver PlanningPME installation av flera delar beroende på ditt operativsystem.

På detta stadium utgår vi från att du har installerat PlanningPME på minst en dator.

Välj server

- Skapa katalogen PlanningPME på servern
- Dela den här mappen i läsning och skrivning
- Kopiera katalogen PlanningPME.pp i denna folder

Installation av programvaran : 2 möjligheter

1: Installera PlanningPME på servern och skapa en genväg av PlanningPME.exe på alla dator där du behöver en licens av PlanningPME.
2 : Installera PlanningPME på var och en av datorerna
Första alternativet är bättre för att senare kunna installera uppdateringar.

Ange databasens placering på var och en av datorerna

Gå till menü Arkiv-> Placering och ange PlanningPME.pp Databasens placering

Vi rekommenderar att du mappar till en nätverksenhet i serverns nätverkssökväg och att du anger denna enhet som databasens placering istället för den kompletta sökvägen till nätverket.
Exempel: sökvägen \\Paul\PlanningPME har tilldelats bokstaven P:

Godkänn låsen

Öppna menyn "Verktyg" och välj "Alternativ" och sedan fliken "Nätverk".
Välj alternativet "Användning av programmet i ett nätverk med hantering av uppgifter genom låsning".