Installation MySQL

Versioner MySQL: 4.0 - 5.0

Ladda ner din installationssats: MY_SQL.ZIP

Serverinstallation

 

 • Hämta och installera MySQL
 • MySQL

   

 • Ladda ner och kör följande skript för att skapa databasen

 • - Skapa tabeller och Infoga i databas :Script_MySQL_GB.sql

  - Skapa användare som har åtkomstbehörighet till databasen

  Client installation

   

 • Installation Driver ODBC 3.51 MySQL


 • Köra filen :
  PlanningPME-32bits-MySQL-ODBC.reg eller PlanningPME-64bits-MySQL-ODBC.reg


     Sedan ändrar strängen "Base" i registret och exakt namn eller IP-adressen för din server, namnet på din databas, användarnamn och lösenord:


  - "Base"="Provider=MSDASQL;DRIVER={MySQL ODBC 3.51 Driver};Server=namn eller IP-adressen för din server;Port=3306;Option=16384;Stmt=;Database=namnet på din databas;Uid=användare;Pwd=lösenord"     --> Om databasen är installerad på engelska, måste du köra:
  US_32bits.REG eller US_64bits.REG