Mairie de Bagneux kundreferat

Vilka är de dagliga aktiviteterna som hanteras hos en stadshusplanerare?


Mairie de Bagneux  kundreferat

Företagsöversikt

Bagneux rådhus
Mer än 800 arbetare
1 underhållsavdelning med 200 anställda
1 avdelning för kommunikation/information som ansvarar för 14 kommunala rum

Land:
Frankrike
Hemsida:
www.bagneux92.fr
Aktivitet:
Offentliga tjänster
Användningsområden för planeringsschema:
Rumshantering, användning av IT-material, semesterplanering, planering av bilar, underhållsschema

Våra schemaläggningsbehov

Våra huvudkrav när det gäller planeringshantering var:
1 - Hur man snabbt kan identifiera tillgänglig underhållspersonal som tar hand om:
- underhåll av 10 skolor med 3 eller 4 olika intervall per vecka och 5 arbetarprofiler (assistent, underhållspersonal, restaurangpersonal, vaktmästare, gruppledare)
- städning och underhåll av kommunala byggnader (rådhus, teater, kommunal hälsocentral, sociokulturellt centrum, kommunala lokaler,...)

2 - Identifiera perioderna för beläggning i kommunala lokaler för att schemalägga rengöringsarbeten på avdelningen för underhåll av kommunala byggnader.

Hantera rådhuspersonalen

PlanningPME visar en veckoarbetsplanering och en månadsvy över tillgängligheten hos våra underhållsagenter (Underhållsavdelningar - 200 agenter) som ger den administrativa chefen möjlighet att bättre administrera behoven för att effektivisera alla team.
Om en arbetsplatschef rapporterar personalbrist en given dag, så låter PlanningPME dig se om personalen förväntas komma tillbaka på kort sikt (agenter i utbildning, personal som saknas en viss dag, ...) och kan därmed ge råd om de prioriterade uppgifterna som ska utföras medan de väntar på att de anställda kommer tillbaka eller om frånvaron sprids ut över veckan (sjukdom, helgdagar...) och kräver prognos om förstärkning.
Programvaran gör även att vi kan identifiera personal som flyttas från en arbetsplats till en annan för att hjälpa till. I PlanningPME kan vi också identifiera antalet tillgängliga resurser per arbetsplats, per kompetens,...
Dessutom gör PlanningPME det möjligt att genom att hantera bokningen av de gemensamma rummen och schemalägga arbeten som utförs av underhållsagenter under de fria tidsintervallerna. Å andra sidan gör det det möjligt att mäta antalet timmar som rummen är upptagna av dem som efterfrågar dem (föreningar, individer, rådhusavdelningar, enskilda samhällsmedborgare)