Installation SQL-Server

Versioner SQL-Server: 7.0, 2000, 2005, 2008, 2012, 2016, SQL-Server Express

Ladda ner din installationssats: SQL_SERVER.ZIP

Serverinstallation

- Skapa en ny databas
- Skapa tabeller och Infoga i databas: Script_SQL_GB.sql

- Skapa användare som har åtkomstbehörighet till databasen

Client installation

 •  Köra filen reg som passar din SQL installationstyp (SQL eller Windows autentifiering).:

 •    --> Om servern använder en SQL autentifiering:
  AUTHENTIFICATION SQL_32bits.REG eller AUTHENTIFICATION SQL_64bits.REG

  Sedan ändrar strängen "Base" i registret och exakt namn eller IP-adressen för din server, namnet på din databas, användarnamn och lösenord.

  "Provider=sqloledb;Data Source=Namnet på servern eller IP-adress;Initial Catalog=namn SQL-databas;User Id=SQL användare;Password=Lösenord av SQL användaren"     --> Om din SQL Server använder Windows autentifiering:
  SSPI_32bits.REG eller SSPI_64bits.REG

  Sedan ändrar strängen "Base" i registret och anger namnet eller IP-adressen för din server, namnet på din databas

  "Provider=sqloledb;Data Source= Namnet på servern eller IP-adress;Initial Catalog= Namnet på databasen;Integrated Security=SSPI"


     --> Om databasen är installerad på engelska, måste du köra:
  US_32bits.REG eller US_64bits.REG